Захист випускних кваліфікаційних робіт

24 грудня завершився захист випускних кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 013 Початкова освіта.

Zah1 Min

Відзначимо, що теми представлених магістерських проектів актуальні та різноманітні. Всі вони мають дослідницький характер. Серед них:

1. "Формування моральних уявлень в учнів початкової школи в процесі громадянської освіти" Мініна Карина Олександрівна, 261 група, освітня програма «Початкова освіта. Психологія». Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Грітченко Т. Я.
2. "Особливості використання комплексу пізнавально-емоційних завдань та екологічних ігор для формування поведінкових дій і вчинків молодших школярів на уроках природознавства" Тумачок Наталія Сергіївна, 261 група, освітня програма «Початкова освіта. Психологія» Науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент Кравчук О. В.
3. "Педагогічні умови застосування інтегрованих уроків в освітньому процесі початкової школи" Нагайчук Ірина Миколаївна, 263 група, освітня програма «Початкова освіта. Дошкільна освіта» Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Комар О. А.
4. "Виховання культури людських взаємин в учнів початкової школи у процесі читання" Гуд Валентина Володимирівна, 263 група, освітня програма «Початкова освіта. Дошкільна освіта» Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Волошина Г. П.
5. "Створення освітнього простору як засобу соціалізації молодшого школяра на уроках математики" Тютя Марина Михайлівна, 264 група, освітня програма «Початкова освіта. Середня освіта «Інформатика»» Науковий керівник кандидат педагогічних наук, професор Коберник Г. І.
6. "Педагогічні умови формування інформаційної культури молодших школярів у процесі навчання інформатики" Григорчак Альона Володимирівна, 264 група, освітня програма «Початкова освіта. Середня освіта «Інформатика»» Науковий керівник доктор педагогічних наук, доцент Муковіз О. П.

Магістерські роботи відображають високий рівень фахової підготовки випускників.

Zah2 Min

Zah3 Min

Zah4 Min

Вітаємо випускників факультету початкової освіти із завершенням навчання на здобуття освітнього ступення "Магістр". Бажаємо подальших наукових та професійних успіхів.