ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ ФАХОВИХ МЕТОДИК ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Модернізація суспільства викликає необхідність реформування, нововведень в освіті, якісної підготовки учительських кадрів, зокрема й учителів початкової школи. Професійна підготовка учителя залежить від багатьох складників: стандартизації, змісту, технологій, що застосовуються в освітньому процесі тощо.

Головний сенс розробки та впровадження сучасних стандартів педагогічної освіти полягає у створенні умов для досягнення мети – підвищення її якості, досягнення нових освітніх результатів. Тому професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи є актуальною науковою і практичною проблемою на вирішення якої спрямовує свої зусилля кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі.

DSC 1212 Min

Викладацький колектив кафедри постійно удосконалює себе у сфері освітнього процесу, усвідомлюючи, що лише високий професійний і науково-методичний рівень може забезпечити якісну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності. Зокрема, колектив щорічно оновлює зміст освітніх програм, надаючи йому національного спрямування, гуманістичної та демократичної сутності. Питання підвищення наукового та методичного забезпечення освітнього процесу завжди є в полі зору усіх викладачів кафедри. Цій меті підпорядковуються методичні семінари для викладачів, відкриті лекції, семінарські та практичні заняття, самоосвіта, застосування найбільш прогресивних освітніх  технологій у процесі підготовки учительських кадрів. Викладачі практично відмовилися від інформаційно-репродуктивних методів, усвідомлюючи, що студент є суб’єктом, а не об’єктом освітнього процесу. Проблемні, проблемно-пошукові, методи навчання є прерогативними у педагогічній діяльності викладачів. Втілюючи ідеї державних освітніх документів, професорсько-викладацький склад постійно працює над проблемою реформування сучасної початкової школи. З цією метою на засіданнях кафедри, під час проведення Круглих столів постійно розглядалися питання методичного забезпечення кафедри у площині реалізації освітніх програм, дисциплін вільного вибору тощо.

З метою професійного зростання, обміну потрібною та цікавою інформацією з питань гуманізації, демократизації, модернізації початкової освіти, зокрема з проблем пошуків оптимальних шляхів підвищення якості навчально-виховного процесу в початковій школі, кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі підтримує тісні зв’язки із органами управління та закладами освіти м. Умань, Уманського району та прилеглих регіонів. Така спільна робота є однією з важливих форм здійснення інтеграції науки і практики, важливими напрямами роботи якої на сьогоднішній день є:

 - вивчення та впровадження кращого педагогічного досвіду учителів у процесі підготовки студентів до професійної діяльності;

- скерування студентів-практикантів до кращих шкіл регіону;

- участь викладачів у роботі курсів підвищення кваліфікації учителів початкової школи;

- укладання навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для вчителів початкової школи та спільно із учителями початкових класів;

- залучення викладачів до проведення спільних заходів педагогічної майстерності;

 - надання методичної допомоги вчителям і студентам-заочникам щодо впровадження нових педагогічних технологій у освітній процес шкіл регіону;

 - проведення виїзних засідань кафедри у закладах освіти тощо.