Методичні рекомендації до складання атестації

щодо організації складання випускних екзаменів у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти за допомогою Інформаційно-освітнього середовища УДПУ методом тестування

До початку екзамену:

  1. Кожному здобувачу вищої освіти необхідно мати смартфон або комп’ютер (ноутбук).

  2. Для смартфону слід встановити додаток Moodle, а у комп’ютері через веб-браузер зайти на сайт https://dls.udpu.edu.ua (детальна інструкція знаходиться за посиланням https://dls.udpu.edu.ua/index.php/about).

  3. Для додаткової ідентифікації встановити додаток Viber.

  4. Технічну підтримку здійснює інженер програміст – Назар Кандиба (тел. 0984216310).

Під час екзамену:

  1. В день проведення екзамену та у зазначений час (див. Графік складання випускної атестації у 2019-2020 н. р.: денна форма навчання, заочна) здобувач повинен авторизуватися в Інформаційно-освітньому середовищі УДПУ (ввести своє ім’я входу та пароль).

  2. Для додаткової ідентифікації особи – здобувача зателефонувати голові атестаційної комісії (заочна форма навчання – Роєнко Людмила Миколаївна тел.: 0630408610; денна форма – Муковіз Олексій Павлович тел.: 0965086368) через додаток Viber та пред’явити документ з фото, що посвідчує особу (читацький, студентський квиток тощо), також продемонструвати авторизоване вікно Інформаційно-освітнього середовища УДПУ.

  3. На інформаційній сторінці відкрити «Випускний екзамен…» та пройти тестування (Пам’ятайте!!! Кількість питань у тестах – 100; часове обмеження – 180 хв.; кількість спроб – 1). У разі виникнення технічних проблем під час тестування терміново повідомити на Viber інженеру програмісту (Назар Кандиба тел. 0984216310) або секретарю атестаційної комісії (Ірина Ручка тел. 0978712586). Тестування має бути ЗАВЕРШЕНЕ в день екзамену!

  4. Після завершення тестування набрані бали (оцінки) автоматично будуть відображені студентам.

Критерії оцінювання тестування:

Тест містить 100 питань, 1 питання = 1 бал.

Максимально можлива кількість балів – 100.

 

По 100-бальній шкалі

Оцінка по шкалі ECTS

Національна система

90-100

A

5 (відмінно)

82-89

B

4 (дуже добре)

75-81

C

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (достатньо)

35-59

FX

2 (незадовільно)

1-34

F

2 (неприйнятно)