План наукових, науково-практичних та науково-методичних заходів різного рівня на 2020 рік

Факультет початкової освіти


№ п\п

Тема конференції.

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Відповідальна особа

Термін проведення (число, місяць, рік)

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції

1

3

4

5

6

7

 

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи»

Напрями:

1. Стан та перспективи розвитку неперервної освіти.

2. Наступність професійної підготовки як реалізація неперервної освіти.

3. Шляхи і засоби підвищення якості неперервної освіти.

4. Інноваційні технології в системі неперервної освіти.

5.Дистанційне навчання в системі неперервної освіти.

6. Зарубіжний досвід в системі неперервної освіти.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

 

20308

м. Умань

вул.Садова, 28

корп. ІІІ УДПУ

Муковіз О. П.

0965086368

24 квітня 2020 р

 

Грузія 1

Вірменія 1

Білорусь 1

Туреччина 1

Азербайджан 1

та інші

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

2.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Формування творчої особистості: теорія, практика, перспективи»

Напрями:

1.   Традиційні та інноваційні наукові підходи до вивчення творчої особистості.

2.   Формування компетентностей творчої особистості в умовах Нової української школи.

3.   Новітні технології розвитку здібностей та обдарованості особистості..

4.   Психолого-педагогічна підтримка розвитку творчої особистості.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Макарчук В.В.

20308

м. Умань

вул.Садова, 28

098 839 44 90

11 червня 2020 р.

Білорусь 2

Німеччина 1

Азербайджан 1

Латвія 1

Польща 1

Державний вищий навчальний заклад

Донбаський державний педагогічний університет

3.

IV Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»

Напрями:

1. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах закладів вищої освіти.

2. Інноваційні технології навчання в програмі підготовки майбутнього вчителя.

3. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутніх учителів.

4. Педагогічні технології вищої школи в історичному контексті.

5. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Макарчук В.В.

20308

м. Умань

вул.Садова, 28

098 839 44 90

22 жовтня 2020 р.

Білорусь 2

Німеччина 1

Азербайджан 1

Латвія 1

Польща 1

Державний вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи»

Напрями:

1. Стан та перспективи розвитку вищої освіти.

2. Наступність у професійній підготовці фахівців.

3. Шляхи і засоби підвищення якості вищої освіти.

4. Інноваційні технології в системі освіти.

5. Дистанційне навчання в системі вищої освіти.

6. Зарубіжний інноваційний досвід в системі вищої освіти.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

 

20308

м. Умань

вул.Садова, 28

 

Коберник Г.І.

0679984564

27 листопада 2020 р.

 

 

60

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

2.

Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція

«Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі: теорія та практика»

Напрями:

1. Історичні та психолого-педагогічні аспекти застосування інноваційних технологій у процесі навчання учнів загальноосвітньої школи

2 Виховний та розвиваючий потенціал інноваційних педагогічних технологій

3 Формування критичного мислення школярів у процесі застосування інноваційних технологій навчання

4 Формування основ інформаційної культури школярів

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

 

20308

м. Умань

вул.Садова, 28

 

Голуб В.М.

068 281 05 32

28 лютого 2020 р.

 

60

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

3.

Всеукраїнська науково–практична інтернет–конференція «Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкової школи»

Напрями:

1. Педагогічна освіта в умовах Євроінтеграції

2. Теоретичні аспекти модернізації освітнього процесу в Україні і за кордоном

3. Актуальні проблеми підготовки вчителя початкової школи у контексті інтеграційних змін

4. Розвиток особистості молодшого школяра в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

5. Інтеграція у проблемному колі інноваційного навчання

6. Неперервна освіта і підготовка фахівців в умовах вищої школи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

 

20308

м. Умань

вул.Садова, 28

Комар О.А.

Тел.:+380067-75-55-733

Е-mail: fakam110@ukr.net

Комар О.А.

7-8 жовтня 2020 р.

60

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет початкової освіти

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Лабораторія модернізації початкової освіти

Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Бердянський педагогічний університет

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ)

4.

Всеукраїнська студентська інтернет – конференція «Навчально – виховний процес початкової школи: досвід, проблеми, перспективи» (Збірник «Перші кроки на ниві наукових досліджень»)

Напрями:

1. Інноваційні підходи до навчання молодших школярів.

2. Компетентнісний підхід до навчання і виховання молодших школярів.

3. Організаційно-педагогічні умови навчального процесу у сільській початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Комар О.А.

Тел.:+380067-75-55-733

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Комар О.А.

19-20 квітня 2020 р.

 

60

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Чернівецький національний університет ім.. Ю.Федьковича.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет початкової освіти

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Кафедра теорії початкового навчання

Лабораторія модернізації початкової освіти

Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій

5.

Всеукраїнська студентська інтернет – конференція (для магістрантів)

«Проблеми і перспективи розвитку освіти XXI століття» (Збірник «Здобутки молодих науковців»)

Напрями:

1. Проблеми підготовки вчителя початкової школи до реалізації завдання концепції «Нова українська школа».

2. Сучасні проблеми багатоступеневої системи освіти України.

3. Актуальні питання наступності в закладах освіти України.

4. Реалізація інноваційних технологій у системі освіти України.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Комар О.А.

Тел.:+380067-75-55-733

Е-mail: fakam110@ukr.net Комар О.А.

11-12 листопада 2020 р.

 

60

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет початкової освіти

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Лабораторія модернізації початкової освіти

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Бердянський педагогічний університет

 

СЕМІНАРИ (різного рівня)

1.

Регіональний науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології та їх застосування в початковій школі в контексті реалізації концепції Нової української школи»

Питання для обговорення:

1. Використання інноваційних педагогічних технологій як педагогічна проблема.

2. Формування критичного мислення молодших школярів в умовах інтерактивних технологій навчання.

3.Інтеграція навчального змісту у процесі застосування інноваційних педагогічних технологій.

4. Інноваційні педагогічні технології як фактор соціалізації молодшого школяра.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Волошина Г.П.

25 березня 2020 р.

40

 

2.

Регіональний науково-методичний семінар «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи»

Питання для обговорення:

1. Розвиток початкової освіти в історичному контексті.

2. Новий зміст початкової освіти в Україні.

3. Інноваційні технології в освітньому процесі початкової школи як вимога часу.

4. Професійна підготовка вчителя Нової української школи: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: к.пед.н., доц. Резніченко І.Г.

Тел.: +38096 774 17 17

Е-mail: rig.ua@ukr.net

 

18 січня 2020 р.

40

 

3.

Регіональний науково-методичний семінар «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді: досвід та пошуки»

Питання для обговорення:

1. Форми, методи і засоби національно-патріотичного виховання дітей та молоді у сучасних умовах;

2. Інноваційні технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді;

3. Використання національно-культурних традицій українського народу у вихованні учнівської молоді;

4. Роль національно-патріотичного виховання у формуванні соціальних та життєвих компетентностей учнів.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Коломієць Н.А.

Відп.: к.п.н., доц. Коломієць Н.А.

Тел.: +38097 483 33 93

Е-mail:conferens@i.ua

23 квітня 2020 р.

40

 

4.

Регіональний науково-методичний семінар «Формування логічного мислення молодших школярів»

Питання для обговорення:

1. Процес мислення як філософська і психологічна категорія.

2. Особливості мислення молодших школярів.

3. Основні напрями роботи сучасної школи стосовно розвитку логічного мислення молодших школярів.

4. Розвиток логічного і образного мислення як чинник формування успішної людини.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Ящук О.М.

068 754 50 75

31 травня 2020 р.

40

 

5.

Регіональний науково-методичний семінар «Використання природного матеріалу як наочності у початковій школі»

Питання для обговорення:

1.Особливості використання наочних матеріалів вчителями початкової школи.

2. Процес виготовлення наочності з природного матеріалу.

3. Вплив використання наочності з природного матеріалу на розвиток образного мислення молодших школярів.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Дячук П.В.

Перфільєва Л.П.

05 травня 2020 р.

40

 

6.

Регіональний науково-методичний семінар «Формування творчої особистості в освітній діяльності»

Питання для обговорення:

1. Формування та розвиток творчої особистості учня у сучасному світі.

2. Проектування освітнього простору початкової школи як умова розвитку здібностей молодшого школяра.

3. Виховний потенціал сучасних засобів навчання.

4. Сучасні підходи до формування творчої особистості.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Дзюбенко І.А.

093 647 34 51

22 листопада 2020 р.

40

 

7.

Університетський науково – практичний семінар «STEM-освіта у початковій школі: реалії та перспективи»

Питання для обговорення:

Впровадження STEM-освіти в освітній простір початкової школи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Грітченко Т. Я

. Відп.: к.пед.н., доц. Грітченко Т.Я.

Тел.:+ 38 093 7567490

Е-mail: fakam110@ukr.net

17 січня 2020р.

20

 

8.

Університетський науково – методичний семінар «Емоційний інтелект і можливості його розвитку»

Питання для обговорення:

Розвиток емоційного інтелекту вчителя початкової школи

Уманський державний педагогічний університет імені

Павла Тичини.

26 березня 2020р.

20

 

9.

Регіональний науково – методичний семінар «Підготовка майбутнього учителя початкової школи з питань освіти для демократичного громадянства та прав людини»

Питання для обговорення:

1. Проблема інтеграції освіти для демократичного громадянства і прав людини у нові стандарти освіти

2. Демократизація процесу прийняття управлінських рішень

3. Організація демократичного шкільного середовища

4. Методичний інструментарій формування демократичної громадянськості у студентів факультету початкової освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Лоюк О.В.

Тел.:+380 0967374301

 

18 грудня 2020р.

40

 

10.

Регіональний науково – методичний семінар «Нові підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів педагогічних ЗВО»

Питання для обговорення:

1. Сутність системи оцінювання навчальних досягнень студентів педагогічних ЗВО в умовах реалізації компетентнісного підходу.

2. Сучасний стан системи оцінювання навчальних досягнень студентів педагогічних ЗВО.

3. Системний моніторинг процесуального і результативного компонентів навчальної діяльності студентів під час викладання фахових дисциплін.

4. Визначення індикаторів та критеріїв якості навчальних досягнень студентів.

5. Шляхи та способи оптимізації системи оцінювання навчальних досягнень студентів педагогічних ЗВО.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: к.пед.н., викл. Лоюк О.В.

Тел.:+380 0967374 301

Е-mail: fakam110@ukr.net

08 квітня 2020р.

40

 

11.

Регіональний науково – методичний семінар «Сучасні тенденції початкової математичної освіти»

Питання для обговорення:

1. Особливості початкової математичної освіти.

2. Основні завдання математичної освіти у сучасній школі.

3. Нова українська школа та математична освіта дітей молодшого шкільного віку.

4. Перспективи математичної освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

к.пед.н., доц. Шевчук І.В.

Тел.:+380050-70-93-634

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

15 квітня 2020р.

40

 

12

Регіональний науково – методичний семінар «Технології критичного мислення на уроках математики у початковій школі»

Питання для обговорення:

1. Сутність критичного мислення.

2. Використання технологій критичного мислення на уроках математики у початковій школі.

3. Особливості використання критичного мислення у процесі роботи над рівняннями.

4. Стратегії критичного мислення під час роботи над типовими задачами.

5. Структура уроку математики з використанням технологій критичного мислення.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: к.пед.н., доц. Шевчук І.В.

Тел.:+380050-70-93-634

Е-mail: fakam110@ukr.net

17 вересня 2020р.

40

 

13.

Регіональний науково – методичний семінар «Науково – методична робота сучасного вчителя початкової школи»

Питання для обговорення:

1.    Вимоги до сучасного вчителя початкової школи.

2.    Сучасні освітні засоби (електронні освітні ресурси, дидактичні матеріали для НУШ)

3.    Урок НУШ (вимоги та методика організації)

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: д.пед.н., проф. Комар О.А.

Тел.:+380067-75-55-733

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

20 лютого 2020р.

30

 

14.

Регіональний науково – методичний семінар «Організація групової роботи в сучасній початковій школі»

Питання для обговорення:

1.  Які компетентності, знання та вміння повинен мати вчитель початкової школи (професійний стандарт).

2.  Організація групової роботи в сучасній початковій школі

3.  Робота з підручником математики по організації диференційованого навчання (урок НУШ 1 і 2 клас (вимоги та методика організації))

4.  Досвід проведення групової роботи студентами на практиці.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: д.пед.н., проф. Комар О.А.

Тел.:+380067-75-55-733

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

28 квітня 2020р.

30

 

15.

Регіональний науково – практичний семінар «Модернізація освітнього процесу у вищому педагогічному закладі освіти»

Питання для обговорення:

1.      Інноватика в освіті.

2.      Сучасні освітні технології.

3.      Урок НУШ (вимоги та методика організації за інноваційними технологіями).

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: д.пед.н., проф. Комар О.А.

Тел.:+380067-75-55-733

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

20 травня 2020р.

30

 

16.

Регіональний науково – практичний семінар «Організація роботи з Лего у 1 класі НУШ»

Питання для обговорення:

1. Організація освітнього процесу в НУШ.

2. Урок НУШ (вимоги та методика організації)

3. Методика роботи з Лего у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: д.пед.н., проф. Комар О.А.

Тел.:+380067-75-55-733

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

23 вересня 2020р.

30

 

17.

Регіональний науково – методичний семінар «Інноватика у навчання та викладанні методики початкової освіти»

Питання для обговорення:

1. Інновації при викладанні фахових методик як запорука якості сучасної освіти.

2. Інноваційна лекція в контексті сучасної ситуації в освіті.

3. Інновації на семінарських та практичних заняттях.

4. Впровадження інноваційних технологій для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: к.пед.н., доц. Роєнко Л.М.

Тел.:+ 38 098-24-53-816

 Е-mail: fakam110@ukr.net

18 березня 2020р.

30

 

18.

Регіональний науково-методичний семінар «Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі вивчення ономастичного матеріалу»

Питання для обговорення:

1. Українська ономастика: основні поняття та історія становлення.

2. Сучасна підготовка учительських кадрів до ономастичної роботи як галузі науки про мову.

3. Семантико – словотворчий аналіз власних назв, наявних у підручниках з української мови для початкової школи.

4. Виникнення та вживання українських прізвищ та імен.

5. Ономастичний матеріал як засіб пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови в початковій школі.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: к.пед.н., доц. Торчинська Т.А.

Тел.:+ 38 098-33-80-766

 Е-mail: fakam110@ukr.net

27 лютого 2020р.

30

 

19.

Регіональний науково-методичний семінар «Формування мовленнєвокомунікативних компетенцій на уроках рідної мови в початковій школі»

Питання для обговорення:

1. Наукові основи формування комунікативномовленнєвих умінь молодших школярів на уроках рідної мови.

2. Основні аспекти формування комунікативномовленнєвих умінь молодших школярів на уроках рідної мови.

3. Лінгводидактична система формування комунікативномовленнєвих умінь учнів молодшого шкільного віку на уроках рідної мови.

4. Методичні прийоми формування комунікативномовленнєвих компетентностей молодших школярів.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: к.пед.н., доц. Торчинська Т.А.

Тел.:+ 38 098-33-80-766

 Е-mail: fakam110@ukr.net

22 квітня 2020р.

30

 

20.

Регіональний науково-методичний семінар «Історія популяризації та впровадження передового педагогічного досвіду в практику українського шкільництва»

Питання для обговорення:

1. Обґрунтування необхідності вивчення і провадження передового досвіду а освітню практику в історії освіти.

2. Відрефлексування новаторськог руху та новаторських ідей у діяльності органів управління освітою та освітніх установ й громадських організацій.

3. Розвиток форм популяризації і пропаганди передового досвіду як виразник розвитку новаторського педагогічного руху.

4. Періодика у популяризації передового досвіду та активізації новаторського освітнього руху.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: к.пед.н., доц. Кравчук О.В.

Тел.:+380 063-22-31-257

Е-mail: fakam110@ukr.net

30 вересня 2020р.

40

 

21.

Регіональний науково-методичний семінар «Розвиток напрямів педагогічного новаторства в Україні другої половини ХХ ст.»

Питання для обговорення:

1. Гуманізація освіти як визначальний стрижень новаторських пошуків.

2. Формування національної самосвідомості – провідний напрям у розвитку новаторського руху в кінці ХХ ст.

3. Розвиток естетичного напряму педагогічного новаторства.

4. Трудове виховання в історії розвитку педагогічного новаторства.

5. Історія новаторських пошуків, спрямованих на удосконалення класно-урочної системи.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Відп.: к.пед.н., доц. Кравчук О.В.

Тел.:+380 063-22-31-257

Е-mail: fakam110@ukr.net

28 лютого 2020р.

40

 

                     

 

 

 

 

 

 

Декан Якимчук Б.А.