240 views

Науково-практичний семінар

Професорсько-викладацький склад двох університетів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова організували спільний Всеукраїнський науково-практичний семінар «Стратегія підготовки майбутнього учителя початкової школи до реалізації завдань концепції «Нова українська школа»», що відбувся 29 вересня 2017 року на базі лабораторії модернізації початкової школи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

     

         Учасники семінару працювали відповідно до плану:

  1. Стан та проблеми підготовки сучасного вчителя початкової школи;
  2. Професійні та освітні стандарти у структурі підготовки вчителя;
  3. Завдання та механізми реалізації потреб нової школи у конкурентно спроможному випускникові ВНЗ.

         Результатом проведення семінару є організація та проведення спільної науково-методичної роботи в розробці робочих програм, посібників, методичних рекомендацій для студентів спеціальності «Початкова освіта» та залучення до цієї діяльності широких кіл науковців України.