259 views

Міжнародна науково-практична конференція

27-28 вересня 2017 р. на базі факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету, відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи»

В роботі наукового заходу взяли участь 257 науковців. Серед них 11 вищих навчальних закладів зарубіжжя та 10 ВНЗ України.

Співорганізаторами науково-практичної конференції були: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника», Державний вищий навчальний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Поморська Академія м. Слупськ (Польща), Тракійський університет (Болгарія)

В рамках роботи конференції працювали 8 секцій за науковими напрямками:

  1. Філософія та методологія феномена «особистість»
  2. Ґенеза проблеми формування особистості дошкільника, школяра, студента, вчителя
  1. Психолого-педагогічні умови формування особистості
  2. Дидактичні основи формування компетентності особистості
  3. Соціокультурні аспекти становлення особистості
  4. Наступність і перспективність у змісті, методах і формах роботи різних освітніх ланок з формування особистості
  1. Актуальні питання формування особистості в Україні та за кордоном
  2. Досвід і перспективи розвитку особистості вчителя у післядипломній педагогічній освіті.

До початку конференції було приурочено відкриття лабораторії модернізації початкової освіти. Відкривали лабораторію доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Бондар.В.І., кандидат історичних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Сокирська В.В.

Актуальність проблематики, яка обговорювалась на конференції, викликала великий інтерес серед науковців і студентської молоді. За результатами роботи конференції обговорено і ухвалено рекомендації, спрямовані на пошук шляхів вирішення актуальних питань, що обговорювалися під час роботи науково-практичного заходу.