п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

І. Організаційні заходи

1

Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2018/2019 н.р.

серпень 2018 р.

Завідувачі кафедр

2

Обговорення та затвердження індивідуальних планів викладачів на 2018/2019 н.р.

серпень 2018 р.

Завідувачі кафедр

3

Формування перспективного плану (на 2019 р.) організації та проведення науково-практичних та науково-методичних конференцій, семінарів, інтернет-конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів на базі кафедр

вересень 2018 р.

Завідувачі кафедр

4

Оновити тематику дипломних та магістерських робіт

вересень 2018 р.

Завідувачі кафедр

5

Організувати роботу професорсько-викладацького складу в оформленні звіту про результати наукової діяльності

листопад 2018 р.

Завідувачі кафедр

6

Розробити заходи до відзначення Днів науки

березень-квітень 2019 р.

Завідувачі кафедр

7

Спланувати роботу студентських наукових гуртків і проблемних груп

вересень 2018 р.

Керівники гуртків

8

Активізувати роботу здобувачів дисертаційних досліджень

впродовж навчального

року

викл. Ящук О.М.

9

Постійне висвітлення науково-дослідної діяльності кафедр на факультетському, загальноуніверситетському web-сайті

впродовж навчального

року

Завідувачі кафедр

10

Поточна робота:

-          Відповіді на розпорядження декана факультету, відділу наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва;

-          Постійне інформування керівництва університету про проведені наукові заходи на кафедрах

впродовж навчального

року

Заступник декана з наукової роботи

доц. Коломієць Н.А.

11

Систематична реєстрація наукових праць викладачів кафедр в Інституційному репозитарії

впродовж навчального

року

викладачі кафедри

 

12

Систематично поповнювати сайт факультету науковим доробком дослідників кафедр

Постійно

Завідувачі кафедр

ІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

1

Підготовка тез, статей за результатами наукових досліджень викладачів з тематики, передбаченої виконанням тем кафедр, та їхня публікація у фахових вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях

впродовж навчального

року

 

викладачі кафедр

 

2

Опанування кандидатських дисертацій. Підготовка відповідних відгуків опонентів

впродовж навчального

року

Викладачі кафедр

3

Використовувати надані бібліотекою університету можливості доступу до вітчизняних та зарубіжних повнотекстових та реферативних електронних баз наукової інформації

впродовж навчального

року

 

Викладачі кафедр

4

Організація та проведення науково-практичних та науково-методичних конференцій, семінарів, інтернет-конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів викладацьким складом кафедри (відповідно до плану факультету про проведення наукових заходів різних рівнів у 2018-2019 н.р.)

впродовж

навчального року

 

викладачі кафедр

 

 

5

Організувати та провести заочну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інновації в освіті: здобутки та перспективи»

11 жовтня 2018 р.

 

проф. Коберник Г.І.

6

Здійснювати керівництво написанням дипломних та магістерських робіт

впродовж

навчального року

Викладачі кафедр

7

Працюючи в рамках угод про співпрацю з навчальними закладами Умані і Уманського району та Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського і Чернівецьким національного університету імені Юрія Федьковича, провести спільний навчально-методичний семінар «Використання інноваційних технологій навчання в процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи»

травень 2019 р.

проф. Коберник Г.І.

8

Провести спільне засідання викладачів кафедри та викладачів Богуславського педколеджу з проблем теорії навчання майбутніх вчителів початкової школи.

квітень 2019 р.

проф. Коберник Г.І.

9

Організувати і провести круглі столи у ЗОШ м. Умані:

а) ЗОШ №1 «Шлях створення ефективного освітнього середовища у початковій школі»;

в) ЗОШ №5 «Формування логічних умінь в учнів початкової школи»

 

квітень 2019 р.

квітень 2019р.

 

викл. Ящук О.М.

проф. Коберник Г.І.

10

Провести семінар для вчителів Уманського району на тему : «Орнітологія історичної Уманщини»

лютий 2019 р.

доц. Голуб В. М.

11

Організувати та провести семінар для вчителів м. Умані з проблем викладання російської мови

листопад 2018 р.

доц. Волошина Г. П.

12

Захист докторської дисертації

листопад 2018 р.

доц. Кравчук О.В.

13

Провести круглий стіл за участю учителів початкової школи м. Умань «Актуальні проблеми літературної освіти молодших школярів»

березень 2019 р.

доц. Волошина Г. П.

ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

1

Створювати організаційні, методичні і матеріально-технічні умови для розвитку різних форм наукової творчості студентів

Постійно

Завідувачі кафедр

Керівники гуртків

2

Проведення І туру олімпіади серед студентів напрямку підготовки «Початкова освіта»

лютий 2019 р.

проф. Комар О.А.

3

Організовувати випуск факультетського збірника студентських наукових праць

березень 2019 р.

доц. Волошина Г.П.

4

Активізувати роботу по залученню студентів до проведення наукових досліджень Центру інноваційних освітніх технологій та іншої тематики кафедри

Постійно

проф. Коберник Г.І.

Керівники гуртків

5

Стимулювати участь студентів у конференціях молодих учених, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт

Постійно

Завідувачі кафедр Керівники гуртків

6

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з початкової освіти

впродовж

навчального року

проф. Комар О.А.

7

Презентація результатів наукових досліджень молодих учених кафедри в журналах, внесених у наукометричну базу даних та в закордонних виданнях

Постійно

ст. викладач Резніченко І.Г.

викл. Ящук О.М.

8

Підготувати студентів до участі в Уманській міжвузівській студентській науковій конференції

квітень 2019 р.

Викладачі кафедр

ІV. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

1

Монографія «Новаторський педагогічний рух в Україні (20-ті – 90-ті роки ХХ століття)»

грудень 2018 р.

доц. Кравчук О.В.

2

Монографія «Підготовка майбутніх учителів до формування логічних умінь в учнів початкової школи»

березень 2019 р.

викл. Ящук О. М.

3

Навчальний посібник «Теорія та методика виховання»

жовтень 2018 р.

доц. Коломієць Н.А.

4

Навчальний посібник «Виховна робота в літніх оздоровчих таборах»

листопад 2018 р.

ст. викладач Резніченко І.Г.

5

Навчальний посібник «Вибрані питання з математики» (для перехресної магістратури)

жовтень 2018 р.

проф. Коберник Г. І.

6

Навчальний посібник «Основи дистанційного навчання у початковій освіті»

вересень 2018 р.

проф. Муковіз О. П.

7

Навчальний посібник «Методика навчання літературного читання з практикумом»

вересень 2018 р.

доц. Торчинська Т.А.

8

Навчальний посібник «Основи природознавства»

липень 2018 р.

доц. Голуб В. М.

9

Навчально-методичний посібник «Основи природознавства. Ч. І. Ботаніка»

лютий 2019 р.

доц. Перфільєва Л. П.

10

Навчально-методичний посібник «Організація виховної роботи у закладі вищої педагогічної освіти»

лютий 2019 р.

доц. Добридень А.В.

11

Підготувати статті у фахові видання з інноваційних технологій навчання студентів ЗВО та учнів ЗОШ

впродовж

навчального року

Викладачі

кафедри теорії початкового навчання

V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1

Популяризувати науково-дослідну роботу кафедр на міжнародному рівні через публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Постійно

Завідувачі кафедр

2

Стажування за кордоном викладачів кафедр

жовтень 2018 р.

доц. Коломієць Н.А.

доц. Дячук П.В.

ст. викладач Резніченко І.Г.

3

Організація та проведення ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»

25 жовтня 2018 р.

доц. Макарчук В.В.

 

Flyer Fpo

 

2