План наукових, науково-практичних та науково-методичних заходів різного рівня на 2019 рік

факультету початкової освіти

 

№ п\п

Назва конференції, що відповідає проблематиці заходу (учасники заходу: викладачі, молоді науковці, студенти)

Тема конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення

Відповідальна особа

Термін проведення (число, місяць, рік)

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції

1

2

3

4

5

6

7

Міжнародні конференції

1

ІІІ Міжнародна інтернет - конференція

 

«Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»

Напрямки:

1.      Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах ЗВО.

2.      Інноваційні технології навчання в програмі підготовки майбутнього вчителя.

3.      Психологічні особливості формування професійних якостей майбутніх учителів.

4.      Педагогічні технології вищої школи в історичному контексті.

5.      Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті інтеграції України до європейського освітнього простору.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

доц. Макарчук В.В.

24.10.2019 р.

Польща 1

Білорусія 1

Казахстан 1

Грузія 1

Німеччина 1

МОН

Всеукраїнські конференції

п.п.

Назва конференції

Тема конференції(семінару).

Основні питання, що пропонуються для обговорення

Відповідальна особа

 

Термін проведення

( число, місяць, рік)

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції

 
 

1.

Всеукраїнська науково- практична  інтернет-конференція

 «Інновації в освіті: здобутки та перспективи»

Напрямки:

1.      Стан та перспективи розвитку вищої освіти.

2.      Наступність у професійній підготовці фахівців.

3.      Шляхи і засоби підвищення якості вищої освіти

4.      Інноваційні технології в системі освіти.

5.      Дистанційне навчання в системі вищої освіти.

6.      Зарубіжний інноваційний досвід в системі вищої освіти.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра теорії початкового навчання

проф. Коберник Г.І.

11.10.

 2018-2019 н.р.

МОН

 

2.

Всеукраїнська науково- практична  інтернет-конференція

 

«Неперервна педагогічна освіта в  Україні: стан , проблеми, перспективи»

Напрямки:

1.      Стан та перспективи розвитку неперервної освіти.

2.      Наступність професійної підготовки як реалізація неперервної освіти.

3.      Шляхи і засоби підвищення якості неперервної освіти.

4.      Інноваційні технології в системі неперервної освіти.

5.      Дистанційне навчання в системі неперервної освіти.

6.      Зарубіжний досвід в системі неперервної освіти.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра теорії початкового навчання

проф. Коберник Г.І.

26.04.2019 р.

МОН

 

3.

Всеукраїнська заочна студентська конференція

 

«Інноваційні педагогічні  технології в загальноосвітній школі»

Напрямки:

1.      Історичні та психолого- педагогічні аспекти застосування інноваційних технологій у процесі навчання учнів загальноосвітньої школи.

2.      Виховний та розвиваючий потенціал інноваційних педагогічних технологій.

3.      Формування критичного мислення школярів у процесі застосування інноваційних технологій навчання.

4.      Формування основ інформаційної культури школярів.

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра теорії початкового навчання

проф. Коберник Г.І.

22.02.2019 р.

МОН

 

4.

VI-та Всеукраїнська студентська Інтернет - конференція

«Освітній процес початкової школи: досвід, проблеми, перспективи»

Напрями:

1.      Інноваційні підходи до навчання молодших школярів.

2.      Компетентнісний підхід до навчання і виховання молодших школярів.

3.      Організаційно-педагогічні умови навчального процесу у сільській початковій школі.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

проф. Комар О.А.

 

18-19.04.2019 р.

Міністерство освіти і науки України;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича.

Бердянський педагогічний університет

Уманський державний педагогічний університет імені

 Павла Тичини

 

5.

Всеукраїнська науково-практична

інтернет-конференція

«Інновації в освітньому середовищі закладів освіти: надбання та перспективи»

Напрямки:

1.      Історичні аспекти становлення та розвитку педагогічної освіти й науки.

2.      Інноваційні світові тенденції організації професійної підготовки педагогічних кадрів у вищій школі.

3.      Інновації у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя в процесі навчальної діяльності.

4.      Інноваційні напрями розвитку педагогічної науки в освітньому середовищі.

5.      Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування інноваційних методів навчання.

6.      Інноваційні підходи до організації освітнього процесу у початковій школі.

7.      Виховні аспекти сучасної педагогічної науки.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

проф. Комар О.А.

 

8-9.10.2019 р.

Міністерство освіти і науки України

Інститут педагогіки НАПН України

Уманський державний педагогічний університет імені

Павла Тичини

Лабораторія модернізації початкової освіти

Бердянський державний педагогічний університет

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені

Т.Г. Шевченка

Національний педагогічний університет імені

М. П. Драгоманова

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені

К.Д. Ушинського

 

6.

Всеукраїнська студентська Інтернет – конференція

«Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ століття»

 (для магістрантів)

Напрямки:

1.      Проблеми підготовки вчителя початкової школи до реалізації завдання концепції «Нова українська школа».

2.      Сучасні проблеми багатоступеневої системи освіти України.

3.      Актуальні питання наступності в закладах освіти України.

4.      Реалізація інноваційних технологій у системі освіти України.

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

проф. Комар О.А.

 

5-6.12. 2019 р.

Міністерство освіти і науки України;

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Чернівецький національний університет ім.. Ю.Федьковича.

Бердянський педагогічний університет

Уманський державний педагогічний університет імені

Павла Тичини

 

 

Регіональні семінари

 

1.

Регіональний науково-практичний

семінар

«Сучасні проблеми підготовки вчителя початкової школи і його професійного самовдосконалення»

Напрямки:

1.      Актуальні проблеми вищої педагогічної освіти.

2.      Історичні та організаційні проблеми підготовки та самовдосконалення вчителя початкової школи.

3.      Психологічні аспекти підготовки та самовдосконалення вчителя початкової школи.

4.      Методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи.

5.      Професійне самовдосконалення вчителя початкової школи.

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

ст.викл. Резніченко І.Г.

18.01.2019 р.

 

 

2.

Регіональний науково-практичний

семінар

«Виховання творчої особистості учня у сучасному освітньому середовищі»

Напрямки:

  1. Проектування виховного освітнього середовища як умова розвитку здібностей школяра.
  2. Психолого-педагогічні аспекти формування творчої особистості.
  3.  Сучасні особливості навчання та виховання у закладах дошкільної, середньої та вищої освіти.
  4. Філософські та історичні аспекти сучасного виховання.

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

доц. Дзюбенко І.А.

20.03.2019 р.

 

 

3.

Регіональний науково-практичний

семінар

«Партнерство закладу освіти і батьків як фактор успішного розвитку особистості»

Напрямки:

1.      Педагогіка партнерства в умовах Нової української школи.

2.      Психологічний супровід в умовах партнерської взаємодії закладу освіти і батьків.

3.      Організаційно-методичне забезпечення партнерства закладу освіти і батьків.

4.      Інноваційні підходи до вирішення проблеми партнерської взаємодії закладу освіти і батьків.

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

доц. Добридень А.В.

10.04.2019 р.

 

 

4.

Регіональний науково-методичний

семінар

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: стан, проблеми, перспективи»

Напрямки:

1. Сучасний стан системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2. Актуальні проблеми досліджуваного явища та причини їх виникнення.

3. Шляхи та способи оптимізації системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

ст.викл. Лоюк О.В.

 

23.04.2019 року

 

 

5.

Регіональний науково-практичний

семінар

«Громадянська компетентність молодших школярів у контексті національно-патріотичного виховання»

Напрямки:

1.      Сучасний стан запровадження громадянської освіти в початковій школі.

2.      Методи, технології формування громадянської компетентності молодших школярів.

3.      Зарубіжні моделі формування громадянської компетентності підростаючого покоління.

4.      Громадянське виховання молодших школярів на традиціях українського народу.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості

доц. Коломієць Н.А.

15.05.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer Fpo

 

2