Кафедра теорії початкового навчання

 

Кафедра теорії початкового навчання

Склад кафедри

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Коберник Галина Іванівна

Коберник Галина Ивановна

кандидат педагогічних наук, професор

завідувач Науково-методичного центру інноваційних освітніх технологій

Забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Математика

2. Вибрані питання з математики

3. Теорія і практика диференційованого навчання


Голуб Володимир Миколайович

20161010_111558

кандидат біологічних наук, доцент

Забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Основи природознавства та екології

2. Основи екології та природознавства

3. Екологія

4. Основи екології


Муковіз Олексій Павлович

доктор педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету початкової освіти

Забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Інформаційно-комунікаційні технології в галузі “Освіта”

2. Інформаційно-комунікаційні технології в галузі початкової освіти

3. Основи дистанційного навчання в початковій освіті

4. Методика застосування комп’ютерної техніки при вивченні предметів шкільного курсу


Волошина Ганна Петрівна

Волошина Анна Петровнакандидат педагогічних наук, доцент

заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Літературознавча пропедевтика у початковій школі

2. Методика навчання російської мови


Перфільєва Людмила Павлівна

DSCN0089

кандидат біологічних наук, доцент

Забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Основи природознавства та екології

2. Екологія

3. Фіто- та ландшафтний дизайн

4. Рекламно-іформаційні технології в соціальній роботі


Дячук Павло Вікторович

DSC_0023

кандидат педагогічних наук, доцент

Забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Основи природознавства та екології

2. Екологія і флористика


Веремієнко Вадим Олегович

викладач

Забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Основи інформатики з елементами програмування

2. Практикум розв’язування задач з інформатики

3. Комп’ютерні моделі та їх застосування

4. База даних і інформаційні системи

5. Web-технології


Щербак Олександр Валерійович 

nwg8H-lTiG0

викладач

координатор факультету з профорієнтаційної роботи

заступник завідувача кафедри з виховної роботи

Забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Програмне забезпечення

2. Апаратне забезпечення комп’ютерних систем

3. Методика застосування комп’ютерної техніки при вивченні дисциплін у початковій школі

4. Комп’ютерне документоведення

5. Інформаційно-комунікаційні технології в галузі початкової освіти


Ящук Олена Миколаївна

викладач

секретар вченої ради факультету

заступник завідувача кафедри з інформаційних технологій навчання

Забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Математика

2. Розв’язування складних задач початкової школи

3. Розв’язування складних арифметичних задач

4. Надійність та захист комп’ютерних систем

5. Сучасні технічні засоби навчання у початковій школі


Сак Наталія Григорівна

лаборант


 

Ручка Ірина Володимирівна

лаборант


 

Шпігало Надія Іванівна 

лаборант


Коротка довідка про історію кафедри

Свою історію кафедра почала з 1971 року. Очолював її кандидат педагогічних наук, доцент Пащенко Іван Артемович. У 1989 році кафедра була реорганізована в кафедру природничо-математичних дисциплін з методикою їх викладання в початкових класах. У 1994 році кафедра об’єднала викладачів педагогіки та методики і отримала назву педагогіки і методики початкового навчання.

У зв’язку з реорганізацією підрозділів університету у 2005 році на базі кафедри утворилися дві кафедри: кафедра теорії початкового навчання і кафедра методики початкового навчання, які увійшли до складу факультету початкової освіти, який пізніше було реорганізовано в  Навчально-науковий  інститут соціальної та мистецької освіти, а згодом Інституту дошкільної та початкової освіти, який пізніше було реорганізовано в Інститут розвитку дитини. З 2005 року кафедрою керує доктор педагогічних наук, професор Пометун Олена Іванівна.

Згідно наказу № 260 від 4.12.03 на базі Інституту соціальної та мистецької освіти (Інститут розвитку дитини) створено Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій навчання покликаний зробити навчальний процес ефективнішим, цікавим, різноманітним, демократичним, що сприятиме формуванню професійних та особистісних якостей учителя ХХІ століття, вчителя компетентного, готового до участі в інноваційних процесах української освіти, виховувати вільно мислячих, творчих, самостійних громадян Української держави, здатних ефективно співпрацювати з соціумом.

Кафедра забезпечує навчально-виховний процес у таких підрозділах:

  • Факультет початкової освіти
  • Факультет дошкільної та спеціальної освіти
  • Факультет мистецтв
  • Факультет фізичного виховання
  • Факультет соціальної та психологічної освіти

Контактна інформація

Адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, кім. 215

Тел.: (04744) – 3-23-23