Перелік бакалаврських програм

Спеціальність - 013 Початкова освіта з предметною спеціалізацією: 012 дошкільна освіта
Спеціальність - 013 Початкова освіта з предметною спеціалізацією: 053 психологія
Спеціальність - 013 Початкова освіта з предметною спеціалізацією: 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

1

 

 

 

ГП1.1.01

ГП1.1.02

ГП1.1.03

ГП1.1.04

ГП1.1.05

ГП1.1.06

 

ФП1.2.01

ФП1.2.02

ФП1.2.03

ФП1.2.04

ФП1 2.05

ФП1.2.06

ФП1.2.07

ФП1.2.08

ФП1.2.09

ФП1.2.10

ФП1.2. 11

ФП1.2.12

ФП1. 2.1З

 

 

ППП2.1.01

ППП2.1.02

ППП2.1.03

ППП2.1.04

ППП2.1.05

ППП2.1.06

ППП2.1.07

 

НПП2.2.01

НПП2 2.02

НПП2.2.03

НПП2.2.04

НПП2.2 05

НПП2.2.06

НПП2.2.07

НПП2.2.08

НПП2.2.09

НПП2.2.10

НПП2.2.11

 

 

ВВ3.1.01

ВВ3.1.02

ВВ3.1.03

ВВ3.1.04

ВВ3.1.05

ВВ3.1.06

ВВ3.1.07

ВВ3.1.08

ВВ3.1.09

ВВ3.1.10

 

ВВ3.2.01

ВВ3.2.02

ВВ3.2.03

ВВ3.2.04

ВВ3.2.05

ВВ3.2.06

ВВ3.2.07

ВВ3.2.08

ВВ3.2.09

ВВ3.2.10

 

BB3.3.01

ВВ3.3.02

ВВЗ.З.03

ВВ3.3.04

ВВ3.3.05

ВВ3.3.06

ВВ3.3.07

ВВ3.3.08

ВВ3.3.09

ВВ3. 3.10

 

BB3.4.01

BB3.4.02

ВВ3.4.03

ВВ3.4.04

ВВ3.4.05

ВВ3.4.06

ВВ3.4.07

BB3.4.0S

ВВЗ.4.09

ВВ3.4.10

 

 

ВВ3.5.01

ВВ3.5.02

BU3.5.03

BU3.5.04

ВВ3.5.05

ВВ3.5.06

ВВ3.5.07

BB3.5.08

ВВ3.5.09

ВВ3.З.10

 

 

П4.01

П4.02

П4.03

П4.04

 

Цикл загальної підготовки

Гуманітарна підготовка

 

Українська мова за професійним спрямуванням

Історія та культура України

Іноземна мова

Філософія

Політична та соціологічна науки

Українознавство

Фундаментальна підготовка

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі початкової освіти

Фізичне виховання

Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

Математика

Основи природознавства

Сучасна українська мова з практикумом

Сучасна російська мова з практикумом

Дитяча література

Методика кавчання російської мови

Методика навчання освітньої галузі “Природознавство”

Методика навчання освітньої галузі “Мистецтво”

Методика навчання інформатики

Цикл професійної підготовки

Психолого-педагогічна підготовка

Вступ до спеціальності

Історія педагогіки

Педагогіка

Психологія

Основи педагогічної майстерності

Методика виховної роботи

Педагогічні технології в початковій шкалі

Науково-предметна підготовка

Методика навчання освітньої галузі “Мова і літературо”

Методика навчання письма

Методика навчання освітньої галузі “Математика”

Методика навчання іноземної мови

Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”

Методика навчання освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”

Методика навчання образотворчого мистецтва

Робота педагога в позашкільних навчальних закладах

Трудове навчання з практикумом

Курсова робота з педагогіки (психології)

Курсова робота з методик початкової освіти

Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни спеціалізації “Психологія”

Диференційна психологія

Історія психології

Психологія девіантної поведінки

Психологія спілкування

Соціальна психологія

Психологічне діагностування з практикумом

Основи психокорекції

Психологія управління та конфліктологія

Основи психологічного консультування

Курсова робота з психодіагностики

Дисципліни спеціалізації “Інформатика”

Комп’ютерне документоведення

Програмне та апаратне забезпечення комп’ютерних систем

Сучасні технічні засоби навчання в початковій освіті

Практикум розв’язування задач з інформатики

Web-технології

Комп’ютерні моделі та їх застосування

Web-верстка і дизайн

Шкільний курс інформатики з методикою кавчання

Розробка інтерактивних навчальних моделей та З-D моделювання

Курсова робота з інформатики

Дисципліни спеціалізації “Дошкільна освіта”

Вступ до спеціальності «Дошкільна освіта»

Дитяча психологія

Теорія та методика фізичного виховання

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Методика ознайомлення дітей з природою

Дошкільна педагогіка

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва

Дошкільна лінгводидактика

Навчання і виховання в різновікових групах

Курсова робота з фахових методик дошкільної освіти

Дисципліни спеціалізації “Мова і література (англійська)”

Практичний курс англійської мови ( 1-ий етап)

Практичний курс англійської мови (2-ий етап)

Історія англійської мови

Практичний курс англійської мови (3-ий етап)

Практичний курс англійської мови (4-ий етап)

Література Англії

Практичний курс англійської мови (6-ий етап)

Лексикологія

Практичний курс англійської мови (6-ий етап)

Практичний курс англійської мови (7-ий етап)

Дисципліни вибору студента (5 дисциплін з переліку)

 

Основи інформатики з елементами програмування

Основи екології

Організація і управління у початковій освіті

Основи інклюзивної освіти

Культура мовлення

ЗСТ та основи програмування

Екологія і флористика

Організація і управління у початковій школі

Інклюзивна освіта а початковій школі

Основи культури і техніки мовлення

 

Практична підготовка

Навчальна (Психолого-педагогічна) практика

Тропика в літніх оздоровчих таборах

Педагогічна практика

Практика зі спеціалізації