Перелік магістерських програм

Спеціальність - 013 Початкова освіта з предметною спеціалізацією: 053 Психологія
Цикл загальної підготовки
Гуманітарна підготовка
ГП1.1.01 Академічна риторика
ГП1.1.02 Цивільний захист та охорона праці у галузі
ГП1.1.03 Філософія та соціологія освіти
Фундаментальна підготовка
ФП1.2.01 Управління навчально-виховним процесом
ФП1 .2.02 Основи дистанційного навчання у початковій освіті
ФП1.2.03 Актуальні проблеми теорії виховання
ФП1.2.04 Технологія вивчення галузі «Суспільствознавство»
ФП1.2.05 Методика роботи вчителя у малокомплектній школі
ФП1.2.06 Інноваційні технології навчання у початковій школі
ФП1.2.07 Ділова іноземна мова
Цикл професійної підготовки
Психолого-педагогічна підготовка
ППП2.1.01 Порівняльна педагогіка
ППП2.1.02 Актуальні проблеми педагогіки початкової школи
ППП2.1.03 Інклюзивна педагогіка
Науково-предметна підготовка
НПП2.2.01 Теорія та технологія вивчення галузі «Мова і література»
НПП2.2.02 Теорія та технологія вивчення галузі «Математика»
Дисципліни вільного вибору студента
Дисципліни спеціалізації «Психологія»
ВВ3.1.01 Психологія сім’ї і статі
ВВ3.1.02 Психологія творчості
ВВ3.1.03 Експериментальна психологія
ВВ3.1.04 Методика роботи психолога
ВВ3.1.05 Психологія професійної діяльності
ВВ3.1.06 Організація та методика соціально-психологічного тренінгу
Практична підготовка
П4.01 Педагогічна практика у школі
П4.02 Підготовка магістерської роботи
П4.03 Практика зі спеціалізації
Атестація
Дисципліни спеціалізації “Мова і література (англійська)”
ВВ3.2.01 Практичний курс англійської мови
ВВ3.2.02 Практикум англійської мови
ВВ3.2.03 Теорія і практика перекладу
ВВ3.2.04 Теоретичний курс англійської мови
ВВ3.2.05 Шкільний курс англійської мови в ЗОШ
ВВ3.2.06 Сучасна література Великобританії та США
Дисципліни спеціалізації “Інформатика”
ВВ3.3.01 Методика професійного навчання (комп’ютерні технології)
ВВ3.3.02 Шкільний курс інформатики з методикою навчання
ВВ3.3.03 База даних і інформаційні системи
ВВ3.3.04 Методика застосування комп’ютерної техніки при вивченні предметів шкільного циклу
ВВ3.3.05 Педагогічне прикладне програмне забезпечення
ВВ3.3.06 Надійність і захист комп’ютерних систем
Дисципліни спеціалізації “Фізична культура”
ВВ3.4.01 Теорія і методика фізичного виховання
ВВ3.4.02 Педагогіка фізичного виховання
ВВ3.4.03 Методика навчання фізичного виховання в спеціальній медичній групі
ВВ3.4.04 Спортивна боротьба з методикою навчання
ВВ3.4.05 Теорія і методика навчання футболу
ВВ3.4.06 Теорія і методика навчання баскетболу

1 рік 10 місяців

Гуманітарна підготовка
ГП1.1.01 Основи мовної комунікації
ГП1.1.02 Інноваційні технології навчання  у початковій школі
ГП1.1.03 Філософія та соціологія освіти
Фундаментальна підготовка
ФП1.2.01 Ділова іноземна мова
ФП1.2.02 Методика навчання педагогіки
ФП1.2.03 Актуальні проблеми теорії виховання
ФП1.2.04 Педагогічне прикладне програмне забезпечення
ФП1.2.05 Літературознавча пропедевтика в початковій школі
Цикл професійної підготовки
Науково-предметна підготовка
НПП2.1.01 Формування предметних компетентностей при вивченні галузі “Мови і літератури”
НПП2.1.02 Компетентнісний підхід до природничої освіти молодших школярів
НПП2.1.03 Теорія і практика наукових педагогічних досліджень
НПП2.1.04 Викладання фахових методик у вищій педагогічній школі
НПП2.1.05 Психологія вищої школи
НПП2.1.06 Педагогіка вищої школи
НПП2.1.07 Сучасні проблеми психологічної теорії і практики
НПП2.1.08 Креативні технології навчання у ВНЗ
  Дисципліни вільного вибору студента
  Вибір за блоками
Блок №1
ВВ3.1.1.01 Практичний курс української мови
ВВ3.1.1.02 Основи інтелектуальної власності
ВВ3.1.1.03 Розв’язування складних арифметичних задач
ВВ3.1.1.04 Педагогічна майстерність викладача вищої школи
ВВ3.1.1.05 Оcнови дистанційного навчання у початковій освіті
ВВ3.1.1.06 Виховний потенціал початкової освіти
ВВ3.1.1.07 Менеджмент в освіті
ВВ3.1.1.08 Актуальні проблеми взаємодії сім’ї та школи
ВВ3.1.1.09 Теорія і практика диференційованого навчання
ВВ3.1.1.10 Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій
Блок №2
ВВ3.1.2.01 Основи мовної комунікації
ВВ3.1.2.02 Авторське право та суміжні права
ВВ3.1.2.03 Складні арифметичні задачі та методика їх розв’язування
ВВ3.1.2.04 Педагогічна творчість викладача
ВВ3.1.2.05 Основи дистанційної освіти
ВВ3.1.2.06 Процес виховання у початковій освіті
ВВ3.1.2.07 Інноваційні технології у ВНЗ
ВВ3.1.2.08 Технології взаємодії сім’ї та школи
ВВ3.1.2.09 Основи диференційованого навчання
ВВ3.1.2.10 Світові цивілізації та їх розвиток
Практична підготовка
П4.01 Педагогічна (виробнича) практика
П4.02 Науково-дослідна практика
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи