Практика

Практична підготовка студентів факультету початкової освіти здійснюється згідно з нормативних документів, зокрема

  • —Закон України «Про вищу освіту»;
  • —«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом МОН України від 8 квітня 1993 р. №93;
  • —«Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України від 2 червня року 1993 № 161;
  • —«Положення про організацію практик в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (денна та заочна форма навчання)», затвердженого 24 січня 2011 року на засіданні вченої ради університету.

В цілому практика організовується на таких принципах:

  • —неперервність протягом всього періоду навчання студентів;
  • —поступове ускладнення завдань практики;
  • —змістовий взаємозв’язок між усіма видами практик;
  • —одночасне виконання під час практики різноманітних професійних функцій;
  • —врахування інтересів та потреб студента під час вибору місця проходження практики;
  • —співробітництво студента і керівника в процесі виконання завдань практики.

Види практик:

Вид практики кількість годин термін проведення
1 Ознайомлююча діагностична педагогічна практика 54 ІІІ курс, 6 семестр
2 Навчальна психолого-педагогічна практика 54 ІІІ курс, 5 семестр
3 Практика в оздоровчих таборах 108 ІІІ курс, 6 семестр
4 Навчальна практика з проведенням з пробних уроків 54 ІV курс, 7 семестр
5 Навчальна практика з проведенням залікових уроків 162 ІV курс, 8 семестр
6 Психолого-педагогічна практика «Перші дні дитини в школі» 34 V курс, 9 семестр
7 Виробнича педагогічна практика 270 V курс, 9 семестр
[popuppress id=”9816″]