Правила проживання в гуртожитку

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Поселення студентів, аспірантів, слухачів, а в окремих випадках працівників університету у студентські гуртожитки за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів.

2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто подати паспорт і здати директору студмістечка ордер на місце в гуртожитку. Вона повинна пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити Правила внутрішнього розпорядку і ознайомитись із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється директором студмістечка.

3. Документи на реєстрацію тих, хто поселяться в гуртожиток, подаються директором студмістечка в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.

4. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчих відділень, інститутів і факультетів підвищення кваліфікації, які мешкають у гуртожитку, можуть бути в разі необхідності тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, без погіршення житлових умов.

5. Абітурієнти, які отримати незадовільну оцінку на вступних іспитах, звільняють місце в гуртожитку протягом трьох днів після оголошення результатів іспитів; ті, котрі подали апеляцію, – в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, котрі не пройшли за конкурсом, – протягом трьох днів після видання наказу про зарахування. При відрахуванні з навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом трьох днів від дня видачі відповідного наказу. Студенти і аспіранти, котрі знаходяться в академвідпустках, на відповідний період позбуваються права користуватися гуртожитком.

ІІ.УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

1. У кожній кімнаті гуртожитку із числа мешканців обирається староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний старостою кімнати, зберігається у директора студмістечка. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.

2. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.

3. Вхід до гуртожитку дозволяється: – Мешканцям даного до 24:00 години за перепустками, а з 24-00 до 06-00 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення. – Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 14-00 до 22-00. А у вихідні та святкові дні 3 9-00 до 22-00. При вході до гуртожитку відвідувачі подають черговому документ, що посвідчує особу, і реєструються в книзі відвідувачів. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, котрі запросили згаданих осіб.

4. Культурно-масові заходи в гуртожитках, включаючи і роботу клубів-кафе, здійснюються за планом, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом університету. Усі заходи повинні закінчуватися до 22:00 години. З 22:00 і до 7:00 години в гуртожитку повинна дотримуватись тиша.

5. Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт по самообслуговуванню, щоденно виконують роботи по підтримці порядку у своїх жилих і робочих кімнатах, приймають участь у чергуванні на прохідній та поверхах.

III.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ

1. Мешканці гуртожитку мають право:

– користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

– клопотати перед адміністрацією гуртожитку про своєчасний ремонт або заміну обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

– обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її складу;

– через студраду брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організацією виховної роботи і дозвілля, обладнанням і оформленням жилих кімнат і приміщень гуртожитку, роботою обслуговуючого персоналу та ін.;

– звертатися до ректорату з пропозиціями щодо роботи обслуговуючого персоналу житлово-побутових умов, які не відповідають умовам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

– знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;

– підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях загального користування і брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

– дбайливо ставитися до державної власності

– приміщень, обладнання, майна в гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;

– своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільними речами і за всі додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються;

– особисті речі, не потрібні для щоденного користування, здавати до камери схову. За речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе;

– при залишенні кімнати необхідно вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від кімнати черговому вахтеру;

– своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання, меблів;

– відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності за діючим законодавством;

– про всі надзвичайні події терміново повідомляти директору студмістечка і студентській раді;

– дотримуватися Правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура підлягають реєстрації у директора студмістечка);

– при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше одного тижня), а також при виїзді на канікули або практику письмово попереджувати директора студмістечка (вказати адресу, куди вибув), одержане майно і ключі від кімнати здати директору студмістечка, а особисті речі – до камери схову;

– після закінчення навчання у навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на мешкання виїхати із гуртожитку з триденний термін;

– при тимчасовому виїзді з гуртожитку повідомити старосту кімнати (повідомити адресу, куди виїжджає).

3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

– самовільно переселятись з однієї кімнати в іншу;

– переробляти і переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої або виносити з робочих кімнат;

– прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;

– наклеювати або прибивати на стіни шафи оголошення, розклади, фотографії, і таке інше;

– проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах;

– залишати сторонніх осіб після 23:00 год. і на ночівлю;

– приносити і вживати спиртні напої, палити в житлових і робочих кімнатах, з’являтися до гуртожитку з нетверезому стані;

– створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка перевищує чутність кімнати;

– тримати домашніх тварин.

IV.ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ

1. За активну участь у культурно-масових заходах і в роботі по покрашенню умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочується:

– оголошенням подяки;

– нагородженням пам’ятним подарунком або грошовою премією.

Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не передбаченим Типовими нормами обладнання гуртожитків.

2. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:

– попередження;

– непоселення в гуртожиток на наступний рік;

– розірвання угоди;

– відрахування з університету.

3. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом університету, керівниками факультетів (інститутів), органами студентського самоврядування за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.