Інформація про раду молодих науковців

Рада молодих науковців є органом самоврядування наукової молоді факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Основними завданнями РМН факультету початкової освіти є об’єднання молодих учених з метою залучення їх до фундаментальних та прикладних досліджень, формування методологічної культури, озброєння методами наукового пошуку, підвищення рівня професіоналізму, формування готовності до сприймання нових наукових ідей, теорій та їх подальшої розробки. Особливу увагу рада приділяє участі молодих дослідників у роботі наукових шкіл, лабораторій, проблемних груп, співпраці зі студентським науковим товариством факультету. Важливим аспектом є участь молодих науковців у роботі науково-практичних конференцій, а також у різноманітних конкурсах, грантах, виставках, наукових проектах тощо. У зв’язку з цим рада сприяє своєчасному поширенню відповідної інформації серед молодих дослідників факультету.

DSC_0041

Інформація про молодих учених та молодих дослідників 

факультету початкової освіти