Загальна інформація про СНТ

Для обдарованих, ініціативних, креативних та цілеспрямованих здобувачів вищої освіти діє Студентське наукове товариство факультету початкової освіти!

Студентське наукове товариство − це добровільне студентське об’єднання, що організується у вищих навчальних закладах з метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:

 • навчитися грамотно формулювати наукову думку;
 • успішно виступати перед аудиторією; правильно характеризувати науковий матеріал;
 • брати участь у численних наукових заходах;
 • друкувати свої тези та статті у наукових виданнях;
 • отримати можливість спілкування з фахівцями-практиками;
 • познайомитись з однодумцями з різних факультетів та з інших ВНЗ.

Члени СНТ факультету початкової освіти беруть активну участь в організації науково-практичних конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, круглих столів, студентських олімпіад, семінарів, майстер-класів тощо.

МИ СТАВИМО ПЕРЕД СОБОЮ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

 1. Інформувати студентів факультету початкової освіти про всі наукові заходи, що проводяться в Україні та за її межами.
 2. Організовувати студентські конференції, круглі столи та семінари в межах факультету та університету.
 3. Проводити конкурси наукових робіт, олімпіади для виявлення науково-здібної молоді серед студентів факультету.
 4. Співпрацювати з Радою молодих науковців факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 5. Розвити зв’язки та співпрацю наших студентів з різними ВНЗ країни та зарубіжжя.

ЧЛЕНИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • брати участь у роботі студентського наукового товариства;
 • проводити науково-дослідну роботу, виступати з доповідями на численних засіданнях та наукових конференціях студентського наукового товариства;
 • виконувати рішення керівних органів студентського наукового товариства;
 • не порушувати конфіденційності правової та іншої інформації, пов’язаної з діяльністю студентського наукового товариства;
 • надавати необхідну допомогу в проведенні заходів студентського наукового товариства;
 • звітувати про виконану наукову та організаційну роботу на вимогу керівних органів студентського наукового товариства;
 • пропагувати діяльність студентського наукового товариства, сприяти підвищенню авторитету студентського наукового товариства факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

СНТ факультету початкової освіти є динамічним утворенням, що інтенсивно розвивається. Члени товариства активно співпрацюють з науковими товариствами інших ВНЗ, громадськими та молодіжними організаціями

FotorCreated