P1016834

II МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА – 2018: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ»

 7-8 червня 2018 року доцент кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Дзюбенко Ірина Анатоліївна брала участь у II Міжнародній  конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі» (Національна академія педагогічних наук України, м. Київ).

SAM 1861

P1016963

   Це наукове дійство є інформаційним майданчиком для обговорення та поширення наукових напрацювань серед педагогічної громадськості, донесення отриманих результатів до розробників освітньої політики.

P1016824

   Сучасне покоління науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів гідно продовжує славні традиції своїх попередників, так як, знання і досвід, пошук нового і любов до підростаючого покоління є тим підґрунтям, завдяки якому живе і розвивається українська наука. Наукові дискусії учасників цьогорічної конференції розкрили багатовимірність та інтеграційність освіти в умовах діалогу культур. Дослідницькі проблеми, що обговорювалися в руслі конференції, охопили національний, регіональний та глобальний виміри розвитку освіти і педагогіки, зокрема актуальні проблеми шкільної, професійної освіти та освіти дорослих у компаративній перспективі; методологічні проблеми порівняльної педагогіки, перспективність зарубіжного досвіду. На пленарне засідання завітали гості із різних міст України, які вітали учасників урочистого зібрання. З вітальною промовою виступили: Віце-президент НАПН України Олег Топузов,

O. Topuzov

член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України Олена Локшина, доктор педагогічних наук, професор; Академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Світлана Сисоєва,

Sysoyeva

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; начальник управління дистанційних освітніх послуг Національного інституту освіти Республіки Білорусь Гюльнара Юстинська та видатний український педагог, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік-засновник Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, почесний професор багатьох вишів України, фахівець в галузі загальної педагогіки і дидактики початкової школи Савченко Олександра. З УДПУ імені Павла Тичини з вітальною промовою та проміжним звітом роботи проекту «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» виступили доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов, віце-президент Української асоціації дослідників освіти, головний редактор журналу «Порівняльно-педагогічні студії» Оксана Заболотна,

Zabolotna

(координатор даного проекту) та кандидат педагогічних наук, доцент Загоруйко Людмила.

Zagorujko

   Фінансова підтримка даного дійства відбулася за допомогою програми Erasmus +, з вітальною промовою до гостей конференції звернувся представник від Національного Еразмусу+  – Кранік Петро, який запросив до співпраці і розроблення нових проектів.

   У рамках конференції учасники прослухали змістовні доповіді та повноцінні лекції, взяли участь у наукових дискусіях, ознайомились з новими друкованими науковими виданнями. Учасники конференції висловили щиру подяку організаторам конференції за високий рівень, за нові знання, за можливість бути в колі цікавих фахівців.