Загальні відомості

У своєму складі факультет має три кафедри:

 • Виховних технологій та педагогічної творчості. Завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Макарчук Вікторія Вікторівна.
 • Теорії початкового навчання. Завідувач – кафедри,кандидат педагогічних наук, професор Коберник Галина Іванівна.
 • Фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі. Завідувач – доктор педагогічних наук, професор Комар Ольга Анатоліївна

На факультеті початкової освіти здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “магістр”:

Денне відділення

 • Початкова освітаПсихологія. Бакалавр – 4 роки, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 2 роки;
 • Початкова освітаДошкільна освіт. Бакалавр – 4 роки;
 • Початкова освіта. Спеціалізація: Середня освіта (мова і література (англійська)). Бакалавр – 4 роки, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 2 роки;
 • Початкова освіта. Спеціалізація: Середня освіта (інформатика). Бакалавр – 4 роки, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 2 роки;
 • Початкова освіта. Магістр – 1,4 рік.
 • Початкова освіта. Магістр (наукова) – 1,9 рік.

Заочне відділення

 • Початкова освітаПсихологія. Бакалавр – 4 роки, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 2 роки;
 • Початкова освітаДошкільна освіта. Бакалавр – 4 роки;
 • Початкова освіта. Спеціалізація: Середня освіта (інформатика). Бакалавр – 4 роки, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – 2 роки;
 • Початкова освіта. Магістр – 1,4 рік.
 • Початкова освіта. Магістр (наукова) – 1,9 рік.

Кадровий потенціал

Підготовку студентів забезпечують спеціалісти вищої кваліфікації, серед яких доктори педагогічних наук, професори Комар О.А., Муковіз О.П., кандидати педагогічних наук, доценти Волошина Г.П., Грітченко Т.Я., Голуб В.М., Добридень А.В., Коберник Г.І., Кравчук О.В., Макарчук В.В., Ящук О.М., Перфільєва Л.П., Роєнко Л.М., Торчинська Т.А., Шевчук І.В., кандидат педагогічних наук Лоюк О.В, Коломієць Н.А., Резніченко І.Г., викладачі  Дзюбенко І.А., Веремієнко В. О., Дячук П.В.,  Житнухіна К. П., Пісняк В.С..

Кафедри факультету співпрацюють з фахівцями провідних освітніх та наукових установ. Факультет початкової освіти забезпечує вирішення актуальних проблем початкової освіти. На його базі проводяться міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські науково-практичні конференції, навчально-методичні семінари.

 

Flyer Fpo

 

2