Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

22 лютого 2019 року на базі Науково-методичного центру інноваційних освітніх технологій факультету початкової освіти відбулася Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

«Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі: теорія та практика». Робота конференції велась за такими напрямками:

  1. Історичні та психолого-педагогічні аспекти застосування інноваційних технологій у процесі навчання учнів загальноосвітньої школи
  2. Виховний та розвиваючий потенціал інноваційних педагогічних технологій
  3. Формування критичного мислення школярів у процесі застосування інноваційних технологій навчання
  4. Формування основ інформаційної культури школярів

В конференції взяли участь учасники з різних закладів вищої освіти України: Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Матеріали конференції розміщені на веб-сторінці науково-методичної роботи сайту системи неперервної освіти вчителів початкової школи.