ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

У період з 05 червня по 07 червня 2019 року на факультеті початкової освіти працювала експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи  освітньо-професійної програми Початкова освіта. Психологія зі спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2019 р. № 735-л).

Комісія працювала у складі:

Потапчука Євгена Михайловича - завідувача кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету, доктора психологічних наук, професора, голови комісії;

Черненко Галини Миколаївни - доцента кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидата педагогічних наук, члена комісії.

DSC 0005

Глибокий аналіз професійної діяльності фахівців кафедр факультету початкової освіти, дозволив експертній комісії зробити висновки, що підготовка майбутніх учителів  за програмою Початкова освіта. Психологія зі спеціальності 013 Початкова освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відповідає встановленим вимогам до названого рівня навчальної підготовки та забезпечує державну гарантію якості освіти.Експертна комісія перевірила організаційне, навчально-методичне, інформаційне, кадрове забезпечення навчально-виховного процесу; оглянула матеріально-технічну базу та порівняла облікові документи з реальним станом і наявністю обладнання в кабінетах, аудиторіях та лабораторіях.