ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

На факультеті початкової освіти з 10 по 12 червня працює комісія з первинної акредитаційної експертизи освітньо- наукової програми Початкова освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

DSC 0018

Склад комісії:

Хижняк Інна Анатоліївна – декан факультету початкової, технологічної освіти та професійної освіти Державного вищого  навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, доцент, голова комісії;

Мачинська Наталія Ігорівна – завідувач кафедри початкової  та дошкільної  освіти Львівського  національного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, доцент, член комісії.

DSC 0036

Експертна комісія проводила ККР із дисциплін загальної та фахової підготовки,  перевірила організаційне, навчально-методичне, інформаційне, кадрове забезпечення навчально-виховного процесу; оглядає матеріально-технічну базу та порівнює облікові документи з реальним станом і наявністю обладнання в кабінетах, аудиторіях та лабораторіях.