Онлайн-зустріч «Рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи»

  19 травня  о 14 00 випускова кафедра факультету початкової освіти  провела онлайн-зустріч  із магістрантами першого курсу денної та заочної форм навчання. Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Комар Ольга Анатоліївна ознайомила здобувачів вищої освіти з веденням документації до випускної кваліфікаційної роботи та надала рекомендації щодо проведення та написання експериментальної частини наукової роботи.

2105