Випускні екзамени розпочато

   1 червня здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 013 «Початкова освіта» розпочали складати випускні екзамени.

  У зв’язку із необхідністю дотримання карантинних обмежень  робота екзаменаційної комісій організована у змішаному режимі (частина студентів складає іспити очно, а частина – дистанційно за допомогою онлайн-сервісу Google Meet).

564

37

45

  Кожна відповідь здобувачів вищої освіти була уважно заслухана членами екзаменаційної комісії. Іноді в екзаменаторів виникали додаткові запитання, відповідаючи на які студенти показали належний  рівень здобутих знань.

  Вітаємо наших студентів із успішним стартом випускної кампанії і бажаємо вдалого її завершення.