Проведення первинної акредитаційної експертизи на факультеті початкової освіти

У період з 23 по 25 січня включно на факультеті початкової освіти працювали дві експертні комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)» та «Початкова освіта. Психологія» зі спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2019 р. № 43-л).

DSC 0161 DSC 0159

До складу комісії, яка здійснювала перевірку освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)» входили:

Чайка Володимир Мирославович – декан факультету педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор (голова комісії);

Моцик Ростислав Васильович – доцент кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук.

Перевірку освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Психологія» здійснювала комісія у складі:

Крамаренко Алла Миколаївна – завідувач кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор (голова комісії);

Яланська Світлана Павлівна – завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор психологічних наук, професор.

DSC 0152

Експертні комісії перевірили організаційне, навчально-методичне, інформаційне, кадрове забезпечення навчально-виховного процесу; оглянули матеріально-технічну базу та порівняли облікові документи з реальним станом і наявністю обладнання в кабінетах, аудиторіях та лабораторіях.

DSC 0142

Глибокий аналіз професійної діяльності фахівців кафедр факультету початкової освіти, дозволив експертним комісіям зробити висновки, що підготовка майбутніх учителів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відповідає встановленим вимогам до названих рівнів навчальної підготовки та забезпечує державну гарантію якості освіти.

DSC 0132