14 Min 1 1 1 1 1

Студентка факультету початкової освіти Ремінна Вікторія з 15 лютого бере участь у програмі студентської академічної мобільності у Поморській академії в Слупську (Республіка Польща):

79

У період з 3 по 5 березня на факультеті початкової освіти проводилась акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми « Початкова освіта» за другим (магістерським ) рівнем вищої освіти.