IMG 1859cb085aad534f410a2cf65aa9f4aa V

   З 14 грудня по 18 січня 2020 року на базі кафедри теорії початкового навчання проходила стажування викладач методики трудового навчання з практикумом комісії образотворчого мистецтва та методик навчання КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка» Барабаш Валентина Іванівна.

Студентами 2 курсу факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у 2020 році були проведені онлайн майстер класи у рамках предмету « Технологічна освітня галузь з методикою навчання» викладач Дячук П.В.

74

    Особливу роль у діяльності закладу вищої освіти відіграє науково-дослідницька робота науково-педагогічних працівників.

3

   З 8 по 29 грудня на факультеті проходила атестація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня Магістр, заочної та денної форм навчання, у вигляді захисту випускних кваліфікаційних робіт.