631

   Сучасний стан розвитку теорії і практики освіти характеризується напруженим пошуком шляхів актуального та випереджувального реагування на виклики часу. Світові процеси глобалізації, інформатизації, символічної комунікації, динамічні зміни в суспільстві, активне впровадження нових наукових винаходів у життя соціуму зумовлюють формування людини інноваційного типу: громадянсько активної та відповідальної, допитливої, здатної до постановки проблем та їх вирішення, усвідомлення своєї особистісної значущості.