79

У період з 3 по 5 березня на факультеті початкової освіти проводилась акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми « Початкова освіта» за другим (магістерським ) рівнем вищої освіти.