Робоча програма. Академінча риторика

Робоча програма. Виробнича (педагогічна) практика

Робоча програма. Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами медичних знань

Робоча програма. Дитяча література

Робоча програма. ІКТ в галузі початкової освіти

Робоча програма. Інклюзивна педагогіка

Робоча програма. Інноваційні технології навчання у початковій школі

Робоча програма. Іноземна мова

Робоча програма. Інформатика та ІКТ

Робоча програма. Історія педагогіки

Робоча програма. Літературознавча пропедевтика в поч. школі

Робоча програма. Математика

Робоча програма. Методика виховної роботи

Робоча програма. Методика навання іноземної мови

Робоча програма. Методика навчання інформатики

Робоча програма. Методика навчання літературного читання

Робоча програма. Методика навчання освітній галузі “Здоров’я і фізична культура”

Робоча програма. Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»

Робоча програма. Методика навчання освітньої галузі 'Математика''

Робоча програма. Методика навчання освітньої галузі Природознавство

Робоча програма. Методика навчання освітньої галузі Суспільствознавство

Робоча програма. Методика навчання письма

Робоча програма. Методика навчання української мови

Робоча програма. Основи дистанціного навчання  у початковій освіті

Робоча програма. Основи інтелектуальної власності

Робоча програма. Основи мовної комунікації

Робоча програма. Основи педагогічної майстерності

Робоча програма. Основи природознавства та екології

Робоча програма. Педагогіка

Робоча програма. Педагогічні технології навчання в початковій школі

Робоча програма. Політична та соціологічна науки

Робоча програма. Психологія

Робоча програма. Робота в позашкільних навчальних закладах

Робоча програма. Трудове навчання з практикумом

Робоча програма. Українська мова за професійним спрямуванням

Робоча програма. Управління навчально-виховним процесом

Робоча програма. Флористика

Робоча програма. Цивільний захист та охорона праці в галузі

 

2