Виробнича практика студентів ОС «Магістр»

 Педагогічна практика – важливий етап професійної підготовки студентів факультету початкової освіти. Вона тісно пов’язана з навчальним процесом, оскільки дає можливість студентам використати здобуті теоретичні знання під час самостійного проведення навчальних занять з учнями, а також усвідомити відповідальність і багатогранність роботи вчителя, тобто те, чого не можна навчитися в аудиторіях університету. 

З 23 жовтня по 3 листопада на базі ЗСО м. Умані № 8, № 9, № 10, № 11 та за місцем майбутнього працевлаштування проходить виробнича практика студентів ОС «Магістр» 2-го року навчання факультету початкової освіти.

DNS 2

Адаменко Софія.

Уманська загальноосвітня школа №11

DNS 3 2 Min

Мар’яна Науменко.Буська

загальноосвітня школа № 2

Львівська обл.

DNS  4

DNS 5

Надія Задонска.

Первомайська загальноосвітня школа №17

Миколаївська обл.

Під час практики студенти  виступають з позиції організатора освітньої діяльності учнів та власної діяльності, зміст якої є для них особливим предметом усвідомлення, аналізу та оцінки.

DNS 6

Успіх педагогічної практики залежить від вибору базової установи, оптимальної реалізації інноваційних методів і прийомів роботи в конкретних умовах, методичного рівня і майстерності вчителів. Саме вони особистим прикладом активізують творчу самостійність майбутніх учителів при виконанні завдань практики, допомагають формуванню сумлінного ставлення до роботи, відповідальності, цілеспрямованості.  Студенти вчаться працювати в умовах учительського та учнівського колективу і приносять у цей колектив нові ідеї.