Heder6 1

Header6 0


ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 1. Адаптація дітей з особливими освітніми потребами до навчання в інклюзивному класі Нової української школи;
 2. Активізація мовленнєвої діяльності учнів початкових класів у процесі роботи над творами образотворчого мистецтва;
 3. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів засобами гри в позаурочний час;
 4. Взаємодія сім’ї і школи у вихованні духовності молодших школярів;
 5. Взаємодія сім’ї і школи у формуванні гуманістичних цінностей дітей молодшого шкільного віку;
 6. Взаємодія соціальних інститутів як важлива психолого-педагогічна умова розвитку особистості молодшого школяра;
 7. Використання медіа освітніх ігор у структурі уроків у початкових класах;
 8. Використання прийомів порівняння при вивченні початкового курсу математики;
 9. Використання сучасних інформаційних технологій в організації освітнього процесу початкової школи;
 10. Використання технології проблемного навчання на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 11. Виховання в молодших школярів цінності життя у взаємодії сім’ї і школи;
 12. Виховання духовності молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи;
 13. Виховання культури родинних взаємин в учнів початкової школи;
 14. Виховання лідерських якостей у молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 15. Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі;
 16. Виховання поваги до дорослих у дітей молодшого шкільного віку у позакласній роботі;
 17. Виховання позитивного відношення до здорового способу життя у молодших школярів;
 18. Виховання почуття справедливості у молодших школярів в позаурочній діяльності;
 19. Виховання самостійності в учнів молодшого шкільного віку різної статті;
 20. Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки в педагогічної спадщині Сухомлинського;
 21. Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки;
 22. Вплив сенсорного розвитку на формування просторових уявлень молодших школярів;
 23. Впровадження ідей Василя Сухомлинського про естетичне виховання молодших школярів;
 24. Впровадження міжпредметних зв’язків на уроках математики в початковій школі;
 25. Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності молодших школярів на уроках математики;
 26. Дидактичні засади формування творчої активності здобувачів початкової освіти на уроках української мови;
 27. Дидактичні основи формування критичного мислення молодших школярів;
 28. Дидактичні умови формування патріотичного виховання у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів початкової школи;
 29. Добродійна діяльність як засіб виховання в учнів початкової школи ціннісного ставлення до праці;
 30. Екологічне виховання молодших школярів на уроках в початковій школі;
 31. Емоційний розвиток учнів у освітньому процесі початкової школи;
 32. Естетичне виховання учнів початкової школи на уроках математики;
 33. Етимологізація слова у розвитку мотивації до вивчення української мови учнями молодшого шкільного віку;
 34. Засвоєння основ громадянської освіти у процесі навчання молодших школярів;
 35. Застосування цифрових технологій у процесі навчання молодших школярів інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 36. Ігрові технології як засіб розвитку мотивації учіння молодших школярів;
 37. Індивідуалізація інклюзивного навчання учнів початкової школи;
 38. Інтеграція економічних знань на заняттях у початковій школі;
 39. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку пошуково-дослідницької діяльності молодших школярів в умовах Нової української школи;
 40. Командна робота як засіб формування соціальної компетентності в учнів початкової школи;
 41. Літературне читання як засіб формування мовленнєвої культури учнів молодшого шкільного віку;
 42. Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки;
 43. Методика роботи над словом у початкових класах;
 44. Методика формування комунікативних навичок молодших школярів;
 45. Моральне виховання молодших школярів засобами художнього слова В. О. Сухомлинського.;
 46. Моральне виховання учнів початкової школи в процесі пізнання рідного краю;;
 47. Мотивація в структурі освітньої діяльності молодших школярів;
 48. Національне виховання молодших школярів засобами декоративно-ужиткового мистецтва;
 49. Нестандарті уроки як засіб підвищення інтересу молодших школярів до української мови;
 50. Організація навчально-дослідницької діяльності учнів молодшого шкільного віку;
 51. Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі;
 52. Організація роботи з учнями в інклюзивному класі;
 53. Організація роботи над простими задачами, пов’язаними з різницевим і кратним відношенням;
 54. Організація самостійної роботи над помилками молодшими школярами;
 55. Організація самостійної роботи як засіб підвищення ефективності засвоєння знань та умінь в початковій школі.;
 56. Орфографічна грамотність як засіб формування культури писемного мовлення здобувачів початкової освіти;
 57. Особливості застосування інформаційних технологій на уроках математики в початкових класах.;
 58. Особливості підготовки вчителів початкової школи до роботи з гетерогенними групами учнів;
 59. Патріотичне виховання молодших школярів засобами інноваційних технологій навчання;
 60. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови;
 61. Педагогічна профілактика дискримінації молодших школярів у закладах освіти;
 62. Педагогічні умови адаптації учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами;
 63. Педагогічні умови застосування гумору в учнів початкової школи;
 64. Педагогічні умови морального виховання учнів молодшого шкільного віку;
 65. Педагогічні умови організації здоров’язбережувального освітнього середовища в початковій школі;
 66. Педагогічні умови організації процесу навчання молодших школярів елементам природничонаукового пізнання;
 67. Педагогічні умови підвищення ефективності екологічного виховання учнів початкових класів у процесі навчання;
 68. Педагогічні умови розвитку моральних форм поведінки у молодших школярів;
 69. Педагогічні умови створення ігрового простору дітьми старшого дошкільного віку;
 70. Педагогічні умови успішного навчання учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського;
 71. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів до роботи з учнями молодшого шкільного віку в пришкільних таборах;
 72. Підготовка майбутніх вчителів до підвищення рівня навчальних досягнень молодших школярів;
 73. Подолання неуспішності учнів у процесі вивчення початкового курсу математики;
 74. Позакласна робота з української мови у формуванні мовної особистості учнів молодшого шкільного віку;
 75. Полікультурне виховання молодших школярів у позакласній роботі;
 76. Правове виховання учнів молодшого шкільного віку у взаємодії школи та сім’ї;
 77. Проблеми комунікації викладачів та студентів під час дистанційного навчання;
 78. Психолого-педагогічна допомога батькам дітей з гіперактивністю;
 79. Психолого-педагогічна профілактика негативних переживань молодших школярів;
 80. Психолого-педагогічні умови попередження насильства серед учнів початкової школи;
 81. Психолого-педагогічні умови розвитку нормативної поведінки молодших школярів;
 82. Психолого-педагогічні умови розвитку суспільнозначущої поведінки молодших школярів;
 83. Психолого-педагогічні умови розвитку уяви у молодших школярів;
 84. Психолого-педагогічні умови розвитку фантазії у молодших школярів;
 85. Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів;
 86. Реалізація проблемного навчання в системі навчання математики в початковій школі;
 87. Розвивальне навчання як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів;
 88. Розвиток відчуттів у першокласників на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 89. Розвиток громадянської компетентності у майбутніх вчителів початкової школи: зарубіжний досвід;
 90. Розвиток дослідницьких умінь в молодших школярів на уроках «Дизайн і технології»;
 91. Розвиток екологічної компетентності молодших школярів на уроках курсу «Я досліджую світ»;
 92. Розвиток зв’язного мовлення у молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 93. Розвиток інтелекту учнів початкової школи у процесі навчання;
 94. Розвиток інтелекту учнів у процесі вивчення початкового курсу математики;
 95. Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках фізичної культури;
 96. Розвиток критичного мислення учнів при виконанні практичних завдань на уроках математики в початковій школі;
 97. Розвиток логічного мислення в молодших школярів на уроках математики у процесі розв’язування нестандартних задач;
 98. Розвиток логічного мислення учнів початкової школи засобами вивчення математики;
 99. Розвиток мовленнєвої креативності учнів початкової школи через літературне читання;
 100. Розвиток мотивації учіння молодших школярів з особливими освітніми потребами;
 101. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів під час навчання розв’язування текстових задач;
 102. Розвиток соціальної компетентності молодших школярів з особливими освітніми проблемами;
 103. Розвиток соціальної компетентності молодших школярів з особливими освітніми потребами;
 104. Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами ігрових художньо – педагогічних технологій;
 105. Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами ігрових художньо-педагогічних технологій;
 106. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі вивчення дисциплін освітньої галузі «мова і література;
 107. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничого циклу;
 108. Розвиток творчої активності молодших школярів засобами інформаційних технологій;
 109. Розвиток творчої уяви у молодших школярів на уроках в урочній діяльності;
 110. Розвиток фізичних якостей в молодших школярів на уроках фізичної культури засобами гімнастичних вправ;
 111. Соціалізація дітей молодшого шкільного віку в умовах літнього оздоровчого табору;
 112. Соціалізація молодших школярів з особливими освітніми потребами;
 113. Специфіка формування емоційно-особистісної сфери дошкільника в умовах неповної сім’ї;
 114. Технології формування гуманістичних цінностей молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи;
 115. Українська календарна обрядовість у системі національного виховання сучасної початкової школи;
 116. Український дитячий фольклор як засіб формування морфологічних умінь молодших школярів;
 117. Умови формування у молодших школярів почуття власної гідності;
 118. Формування алгоритмічної компетентності учнів на уроках математики в початковій школі;
 119. Формування в молодших школярів впевненості в собі (на матеріалах вивчення математики);
 120. Формування в молодших школярів життєвого досвіду безконфліктної поведінки в інклюзивному освітньому середовищі;
 121. Формування в молодших школярів комунікативної компетентності засобами художнього конструювання в позакласній діяльності;
 122. Формування в обдарованих учнів початкової школи інтересу до навчання;
 123. Формування в учнів початкової школи еколого-аксіологічного ставлення до навколишнього світу у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ»;
 124. Формування в учнів початкової школи здатності до природничо-наукового пізнання навколишнього світу на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 125. Формування в учнів початкової школи знань про пожежну безпеку у позакласній роботі;
 126. Формування в учнів початкової школи ключових компетентностей на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 127. Формування відповідальності в учнів молодшого шкільного віку;
 128. Формування готовності вихователів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки дітей передшкільного віку до навчальної діяльності;
 129. Формування громадянської компетентності в молодших школярів на уроках інформатики;
 130. Формування діалогічної компетентності молодших школярів засобами українського фольклору;
 131. Формування добродійсності учнів початкової школи у позакласній виховній роботі;
 132. Формування досвіду моральної поведінки в молодших школярів;
 133. Формування досвіду моральної поведінки молодших школярів у процесі навчально-пізнавальної діяльності;
 134. Формування досвіду моральної поведінки учнів початкових класів у навчально–виховному процесі;
 135. Формування дослідницьких навичок в учнів початкової школи;
 136. Формування дослідницької компетентності учнів початкової школи у позаурочній роботі;
 137. Формування духовності молодших школярів засобами українського музичного фольклору;
 138. Формування екологічної компетентності в молодших школярів на уроках трудового навчання;
 139. Формування екологічної поведінки учнів початкової школи засобами української етнічної культури;
 140. Формування економічної культури майбутніх учителів початкової школи: сутність та проблеми;
 141. Формування естетичних смаків учнів початкової школи засобами української пісні.;
 142. Формування естетичного досвіду молодших школярів засобами народно-декоративного мистецтва;
 143. Формування естетичного смаку в молодших школярів на уроках «Дизайн і технології»;
 144. Формування естетично-ціннісного ставлення молодших школярів до традицій українського народу засобами декоративно-ужиткового мистецтва;
 145. Формування етичної компетентності у здобувачів початкової освіти в процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 146. Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки;
 147. Формування здоров’язберігаючої компетентності в учнів початкової школи;
 148. Формування знань про величини у молодших школярів;
 149. Формування ініціативності молодших школярів засобами ігрової діяльності;
 150. Формування інноваційної спрямованості виховного процесу в учнів початкової школи;
 151. Формування ключових компетентностей молодшого школяра у процесі навчання;
 152. Формування ключової компетентності «інноваційність» в учнів у освітньому процесі початкової школи;
 153. Формування культури спілкування молодших школярів в освітньому процесі;
 154. Формування культури споживання в учнів молодшого шкільного віку;
 155. Формування медіаграмотності та критичного мислення в майбутніх вчителів початкової школи;
 156. Формування ментального здоров'я молодших школярів засобами ігрової діяльності;
 157. Формування міжетнічної толерантності учнів молодшого шкільного віку в умовах Нової української школи;
 158. Формування міжособистісних стосунків здобувачів початкової освіти на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 159. Формування міжособистісного спілкування учнів молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти;
 160. Формування мовленнєвих умінь здобувачів початкової освіти на основі функціонально – комунікативного підходу до вивчення граматичного матеріалу;
 161. Формування моральних цінностей молодших школярів у позашкільних навчальних закладах;
 162. Формування моральних якостей учнів початкової школи у процесі навчання;
 163. Формування моральних якостей учнів початкової школи у процесі навчання;
 164. Формування морально-етичної орієнтації у молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 165. Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи в умовах нової української школи;
 166. Формування морально-ціннісних орієнтацій учнів початкової школи у процесі позакласної виховної роботи;
 167. Формування мотивації до вивчення української мови в учнів молодшого шкільного віку засобом творчих вправ;
 168. Формування навичок медіаграмотності в учніів початкових класів в умовах нової української школи;
 169. Формування навичок проєктування у молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 170. Формування навичок роботи в команді в учнів у освітньому процесі початкової школи;
 171. Формування національної ідентичності в молодших школярів у позаурочній виховній діяльності;
 172. Формування національної ідентичності молодших школярів у процесі позайрочної роботи;
 173. Формування національно-культурної ідентичності молодших школярів у процесі взаємодії сім’ї та школи;
 174. Формування національно-патріотичних якостей молодших школярів в освітньому процесі;
 175. Формування обчислювальних навичок у молодших школярів;
 176. Формування орфографічної грамотності молодших школярів у процесі організації самостійної роботи;
 177. Формування основ економічної компетентності молодших школярів в процесі вивчення математики;
 178. Формування основ економічної компетентності молодших школярів у процесі вивчення математики;
 179. Формування основ світосприйняття в учнів початкової школи;
 180. Формування патріотичних почуттів в учнів молодшого шкільного віку;
 181. Формування патріотичних почуттів у молодших школярів засобами художньої літератури;
 182. Формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії сім’ї та школи;
 183. Формування пізнавальної активності молодших школярів засобами LEGO технологій;
 184. Формування почуття відповідальності у молодших школярів;
 185. Формування почуття справедливості у молодших школярів у позаурочній діяльності;
 186. Формування просторових уявлень в учнів на уроках у початковій школі;
 187. Формування просторових уявлень у молодших школярів на уроках математики;
 188. Формування самооцінки у молодших школярів як умова їх навчальної активності;
 189. Формування світогляду в учнів молодшого шкільного віку;
 190. Формування соціальних компетентностей в учнів засобами фізичного виховання;
 191. Формування соціального досвіду у молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 192. Формування соціально-комунікативної активності молодших школярів у взаємодії урочної і позаурочної діяльності;
 193. Формування сучасної мовно-мовленнєвої особистості молодшого школяра на уроках української мови;
 194. Формування творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку;
 195. Формування творчих умінь в учнів початкової школи з використанням інтерактивних технологій;
 196. Формування творчої активності молодших школярів засобами інтерактивних технологій;
 197. Формування творчості в учнів молодшого шкільного віку у закладах позашкільної освіти;
 198. Формування толерантного ставлення школи і сім’ї до дітей молодшого шкільного віку;
 199. Формування толерантності молодших школярів в класах з інклюзивним навчанням;
 200. Формування у здобувачів початкової освіти предметних компетентностей в процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 201. Формування у молодших школярів еколого-валеологічної культури;
 202. Формування у молодших школярів естетичного ставлення до людини на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ».;
 203. Формування у молодших школярів естетичного ставлення до навколишнього світу у процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 204. Формування у молодших школярів комунікативної копетентності засобами художнього конструювання в позакласній діяльності;
 205. Формування у молодших школярів морфологічних понять при вивченні лексико-граматичних категорій іменника;
 206. Формування у молодших школярів почуття відповідальності;
 207. Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до сім’ї в позакласній діяльності;
 208. Формування у школярів еколого-аксіологічного ставлення до навколишнього світу на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ»;
 209. Формування художньо-творчих здібностей в учнів початкової школи засобами мистецтва;
 210. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі сприйняття музики;
 211. Формування ціннісних орієнтацій учнів початкової школи засобами позакласної роботи;
 212. Формування ціннісного ставлення до природи у процесі екологічного виховання здобувачів початкової освіти;
 213. Шляхи ефективного спілкування батьків з учнями молодшого шкільного віку;
 214. Шляхи розвитку творчої активності учнів початкових класів у позакласній роботі;
 215. Шляхи соціалізації молодших школярів з особливими освітніми потребами;
 216. Шляхи формування культури здоров’я учнів молодшого шкільного віку.
Reklama2024