Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Керівник центру.

Kobernuk
Кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії початкового навчання Коберник Г. І.


Кадровий склад


Членами центру є викладачі, вчителі як міських, так і сільських шкіл, магістранти, студенти.
1. Коберник Галина Іванівна – к. п. н., професор кафедри теорії початкового навчання;
2. Коваль Людмила Миколаївна – вчитель Уманської гімназії;
3. Коляда Наталя Миколаївна – д. п. н., проф. кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки;
4. Комар Ольга Анатоліївна – д. п. н., професор кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі;
5. Кочубей Тетяна Дмитрівна – д. п. н., професор кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки;
6. Кравчук Оксана Володимирівна – к. п. н., доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі;
7. Логачевська Світлана Панасівна – вчитель початкових класів Балахівської ЗОШ Петрівського району Кіровоградської області, к. п. н., доцент, заслужений учитель України;
8. Муковіз Олексій Павлович – д. п. н., проф. кафедри теорії початкового навчання;
9. Осадченко Інна Іванівна – д.п.н., професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту;
10. Демченко Ірина Іванівна – д. п. н., професор кафедри спеціальної освіти, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти;
11. Роєнко Людмила Миколаївна – к. п. н., доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі;
12. Албул Ірина Володимирівна – к. п. н., доц. кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки;
13. Веремієнко Вадим Олегович – викладач кафедри теорії початкового навчання;
14. Торчинська Тамара Анатоліївна – к. п. н., доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі;
15. Шевчук Ірина Василівна – к. п. н., доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі;
16. Грітченко Тетяна Яківна – к. п. н., доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі;
17. Мельничук Віта Олександрівна – викладач-стажист кафедри теорії початкового навчання;
18. Ящук Олена Миколаївна – к. п. н., викладач кафедри теорії початкового навчання.


Коротка історія

Науково-методичний центр інноваційних освітніх технологій (НМЦІОТ) відкрито 4.12.03. за наказом ректора УДПУ імені Павла Тичини.
Центр планує і здійснює роботу відповідно до затвердженого ректором положення. Працівниками Центру є викладачі, вчителі як міських, так і сільських шкіл, магістранти, студенти. При Центрі створено раду, яка координує його роботу.
Центр проводить науково-дослідну роботу, апробацію та використання наукових досліджень з таких проблем:

 • індивідуалізація та диференціація навчання;
 • інтерактивні технології навчання;
 • інтеграція навчання;
 • комп’ютеризація навчання;
 • дистанційне навчання.

Як результат роботи із відповідних проблем викладачами Центру захищено низку дисертаційних досліджень. Зокрема, О. А. Комар захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій». Осадченко І. І. також захистила докторську дисертацію на тему «Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів», Логачевська С. П. захистила дисертацію на присвоєння вченого звання кандидата педагогічних наук. Муковіз О. П. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи». Ящук О. М. захищено дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Підготовка майбутніх вчителів до формування логічних умінь в учнів початкової школи».
Зразкові умови проведення інтерактивних занять створено в кабінеті "Інтерактивні технології навчання", який є базою Центру.
Доктори педагогічних наук, професори Комар О. А., Осадченко І. І., кандидати педагогічних наук, доценти Роєнко Л. М., Торчинська Т. А., Грітченко Т. Я., Шевчук І. В. провели понад 200 тренінгів з використання інтерактивних прийомів навчання для викладачів ЗВО, вчителів, директорів та їх заступників з навчально-методичної роботи загальноосвітніх шкіл, методистів, завідувачів відділів освіти як на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, так і інших закладів України.
Студентам факультету початкової освіти читається спецкурс „Теорія і практика диференційованого навчання”, який читає керівник Центру к. п. н. професор Коберник Г. І. Членами центру проводяться майстер-класи як для студентів так і для вчителів початкових шкіл Умані, Уманського району, вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації при Черкаському ОІПОПП.
Центр нагороджено грамотами за участь у ІІІ та ІV виставках-презентаціях ОСВІТА УКРАЇНИ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ" ( Київ, 26-28 жовтня 2006 р., 30 жовтня –1 листопада 2007 р.)
Основні напрями діяльності:

 • проведення науково-дослідної роботи з означеної тематики, апробація та використання результатів наукових досліджень;
 • підготовка наукових кадрів;
 • розробка навчально-методичного забезпечення;
 • співпраця з іншими установами для розв’язання спільних завдань, утому числі із зарубіжними навчальними закладами;
 • підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів різних типів із вказаного напряму;
 • залучення викладачів, членів Центру, до проведення занять із застосуванням освітніх інновацій.

1

2

 

 

Flyer Fpo

 

2