Heder6 1

Header6 0


  28 березня 2024 року відбулася настановча онлайн-конференція із здобувачами вищої освіти 24 групи заочної форми щодо питань проходження виробничої практики в початковій школі.

  Термін проходження практики: з 1 квітня 2024 року по 28 квітня 2024 року.

  Груповим керівником призначено викладача кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Загоруйко Н.П.

01

  Груповий керівник оголосила мету та завдання практики:

  Мета практики – формування у здобувачів вищої освіти професійної компетентності, як здатності розв’язувати спеціалізовані задачі початкової освіти з розумінням соціальної та етичної відповідальності за свої дії.

  Основними завданнями практики для здобувачів вищої освіти є:

        формування позитивної мотивації до професійної діяльності вчителя початкової школи;

        формування здатності до планування власної діяльності;

        формування вміння здійснювати систематичну фіксацію власної діяльності упродовж проходження практики, аналізувати й оцінювати її;

        закріплення та поглиблення теоретичних знань з психології, педагогіки та методик початкової освіти, формування умінь та навичок їх практичного застосування;

        розвиток ініціативності, комунікабельності, реалізація особистісного творчого потенціалу;

        удосконалення умінь здійснювати підготовку і проводити уроки з різних навчальних дисциплін та виховні заходи у початковій школі;

        формування здатності налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з батьками учнів класу;

        опанування методологією здійснення наукового дослідження;

        оволодіння навичками самоорганізації, саморозвитку з метою підвищення рівня педагогічної майстерності.

  Заступник декана з педагогічної практики, Байдюк Л. М., провела інструктаж з техніки безпеки та наголосила на тому, що у період проходження практики здобувачі вищої освіти зобов’язуються виконувати вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій (у т. ч. щодо порядку дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога») на базі проходження практики.
02

Reklama2024