Heder6 1

Header6 0


  28 березня 2024 року відбулася настановча онлайн-конференція з виробничої практики в початковій школі для здобувачів вищої освіти ОС Магістр 162 групи денної форми та 163 і 164 груп заочної форми навчання.

11

  Груповим керівником 162 групи денної форми навчання призначено доктора педагогічних наук, професора кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Комар О. А.

  Груповим керівником 163 групи заочної форми навчання призначено кандидата педагогічних наук, доцента кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Шевчук І. В.

  Груповим керівником 164 групи заочної форми навчання призначено кандидата педагогічних наук, викладача кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Пісняк В. С.

  Термін проходження практики: з 01 квітня 2024 р. до 12 травня 2024 р.

12

  Метою практики є:

  • оволодіння здобувачами вищої освіти системою компетентностей для виконання комплексу функціональних обов'язків учителя початкової школи;
  • поглиблення і закріплення теоретичних знань з педагогіки, психології та методик початкового навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у ЗВО та застосування їх під час виконання конкретних педагогічних завдань у школі;
  • формування і розвиток у майбутніх учителів педагогічної майстерності під час виконання ними обов’язків вчителя;
  • виховання інтелектуальних, моральних, естетичних та інших якостей, інтересу і любові до обраної професії, потреби до самоосвіти, вироблення творчого, навчально- і науково-дослідницького підходу до педагогічної діяльності.

  Шевчук Ірина Василівна повідомила завдання практики та форми звітності здобувачів вищої освіти, Комар Ольга Анатоліївна пояснила критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під час практики.

  Заступник декана з педагогічної практики, Байдюк Л. М. провела інструктаж з техніки безпеки та наголосила на тому, що у період проходження практики здобувачі вищої освіти зобов’язуються виконувати вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій (у т. ч. щодо порядку дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога») на базі проходження практики.

  Бажаємо успішного проходження практики!

 

 

Reklama2024